Kadin ve erkeklerin ayni ortamda bulunmalarina dair hukumler

Kadınların Erkeklerle Aynı Yerde Bulunmalarının Hükmü

Değerli Müslümanlar!

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ 

Manası: “De ki: Ey Kitap Ehli! Hakkın dışına çıkarak dîninizde aşırıya gitmeyin.” (El-Mâide / 77) 

Bil ki ey kardeşim! Dinde aşırılığa gidip Allâh’ın helal kıldığını haram; haram kıldığını da helal kılmak caiz değildir. İmam En-Nesâî’nin rivayet ettiği Hadîs-i Şerîf’te Efendimiz ﷺ Müzdelife’de İbn-i Abbâs’a buyurdu ki (mealen): “Bana bunun gibi küçük taşlar toplayınız. Sakın hakkın dışına çıkıp aşırılığa gitmeyiniz. Sizden öncekilerin bazıları aşırılığa kaçtıkları için helâk oldular.” Bayan ve erkeklerin bulundukları ortamlarda ayrı ayrı oturmaları elbette ki daha uygundur. Ancak bazı insanlar bunun dinde caiz olmasına rağmen, haksız olarak aşırılığa gidip, namahrem olan erkek ve bayanların, sayıları çok olsa dahi aynı ortamda bulunmalarının haram olduğunu söylüyorlar. Onlar Allâh’ın haram kılmadığını haram kılıyorlar. Erkek ve kadınların örtünmesi farz olan yerlerinin görünmemesine, aralarında halvet ve temas olmamasına rağmen bir arada olmaları haramdır diyorlar. Dînî bir delilleri olmamasına rağmen kendi hevâlarına tâbi oluyorlar. 

Âlimler buyurdular ki: Namahrem kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmalarının hükmü iki kısımdır: 1. Vücutları birbirine temas etmeden bir arada bulunmaları haram değildir. 2. Birbirlerine temas ederek oturmaları haramdır. İbn-i Hacer’in “El-Fetâvâ’l Kubrâ” da beyan ettiği hüküm budur. Ayrıca Şeyh Ahmed bin Yahyâ da Mağrip âlimlerinin ve fakihlerinin fetvalarını topladığı “El Mi’yâr” adlı eserinde bunu zikretmiştir. Bu âlim hicretin 924. yılında vefât etmiştir. 

İmam Buhârî, Müslim, Tirmizî ve En-Nesâi’nin Ebû Hureyre’den rivayet ettiklerine göre: Bir kişi Peygamber Efendimiz’e  ﷺ misafir olarak geldi. Peygamber Efendimiz ﷺ de hanımlarına haber göndererek yanında misafir olduğunu ve evde yiyecek bir şeylerin olup olmadığını sordu. Peygamber Efendimizin hanımları buyurdular ki: “Bizde yiyecek hiçbir şey yok, sadece suyumuz var.“ Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ﷺ sahâbîlerine: “Benim misafirimi kim misafir edebilir?“ diye buyurdu. Ensar’dan biri dedi ki: “Ben misafir ederim, ey Allâh’ın Rasûlü.“ O sahâbi misafiri alıp evine gitti. Eve vardığında hanımına: “Efendimizin misafirine ikrâm ediniz!“ dedi. Hanımı dedi ki: “Elimizde bulunan yemek ancak çocuklarımıza yeter başka hiç yemeğimiz yok.“ Kocası da ona: “Yemeği hazırla ve çocukları uyut! Sonra sanki yağ lambasını düzeltiyor gibi yapıp lambayı söndürürsün.“ dedi ve misafirle birlikte oturup sanki yemek yiyorlarmış gibi yaptılar. Peygamber Efendimizin ﷺ misafirini doyurmak için hiçbir şey yemeden sofradan kalktılar ve çocuklarıyla beraber aç bir şekilde uyudular. Sabah olunca sahâbi misafir ile beraber Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde Peygamber Efendimiz ﷺ sahabiye dedi ki: “Allâh dün akşam yaptığınız misafirperverlikten dolayı sizden razı oldu. Bunu Cebrâil vahiyle bildirdi.“ Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Manası: “Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile başkalarının kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.“ (El-Haşr Sûresi / 9) 

Âyet-i Kerîme’de mübârek sahâbîler yapmış oldukları bu hayırlı amelden dolayı müjdelendiler. Peki, bu sahâbîler bir sofra etrafında oturmadılar mı? Bir evin içinde beraber bulunmadılar mı? Haram bir şey yapmış olsalardı Allâh-u Teâlâ onlardan razı olur muydu? Onları Âyet-i Kerîme ile müjdeler miydi?

Ayrıca hac ve umre ibadetini yaparken kadınlar ayrı erkeler ayrı bir şekilde mi ibadetlerini yapıyorlar? Camide teravih namazı ve diğer namazları beraber kılmıyor muyuz? Allâh rızâsı için tefekkür edelim. Allâh’ın ve Peygamber Efendimizin haram kılmadığı bir şeyi haram kılmayalım. 

Yine İmam Buhârî Sahîh’inde Sehl’den rivayet etti ki: Ebû Useyd Es-Saîdî evlendiğinde Peygamberimizi ve sahâbîlerini davet etti. Bu sahabinin hanımı, yemek ve içecekleri hazırlayarak bizzat kendisi Peygamber Efendimize ﷺ ve sahâbîlere takdim etti. 

İbn Hacer “Fethu’l Bârî“de dedi ki: “Kadının, kocasına ve onun misafirlerine hizmet edebileceğine dair fetvâlar vardır.“ Eğer kadının namahrem olan bir erkeğin yanında bulunması, hizmet etmesi ve konuşması haram olsaydı, nasıl olur da sahâbîler kendi hanımlarının Peygamber Efendimizin ﷺ ve diğer sahâbîlerin bulunduğu yerlere girmelerine müsaade ederlerdi ve nasıl olur da Peygamber Efendimiz buna susardı? Müctehid İmam İbn Munzir “El-Evsat“ adlı kitabında şöyle bildirdi: “Enes buyurdu ki: Ebû Mûsâ El-Eş’arî ile birlikteyken camide ikindi namazını kıldık ve namazı kıldıktan sonra dinlendik. El-Muğira bin Şu’be imam olarak kadın ve erkeklerin önünde namaz kılıyordu. Biz de ona tabi olup namaz kıldık.“ Eğer haram olmuş olsaydı sahabiler bayanları camiye alır mıydı? Onlarla birlikte cemaat namazını birlikte kılar mıydı? 

İmam İbn-u Hibbân’ın “El- İhsân bi Tertîb Sahîh İbn Hibbân“ (c. 3., s. 317) adlı kitabında Sehl Bin Sa’d’den rivayet ettiğine göre Peygamberimiz kadınlara; sahâbîler secdeden kalkıp oturuşa geçmedikleri sürece secdeden kalkmamalarını emretmiştir. Eğer kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması haram olsaydı Peygamber Efendimiz ﷺ kadınların erkeklerle namaz kılmasına müsaade etmezdi. İşte zikredilen bu iki Hadîs-i Şerîf’ten anlaşılıyor ki kadınların ve erkeklerin arasında herhangi bir engel veya perde olmadan namaz kılmaları ve bir arada bulunmaları caizdir. Ancak vücutları birbirine temas eder halde bir arada bulunmaları haramdır. İmam Nevevî şerhinde buyurdu ki: “Namahrem olan kadın ve erkek tek başlarına halvet içinde olmadıkları sürece bir arada bulunmaları haram değildir.“ İmam Nevevî’nin sözü, İbn-i Abbâs’ın Efendimiz’den bildirdiği Hadîs’inden alınmıştır. Hanımlar Efendimize biat ederken, Efendimiz ﷺ onlara buyurdu ki (mealen): “Sakın benim emrime karşı gelmeyiniz, bir erkekle tek başınıza halvet içerisinde bulunmayız.“ 

Şeyh Zekeriyya El-Ensârî “Er-Ravdatu’t Tâlibîn” de buyurdu ki: “İki güvenilir kadın, namahrem olan bir erkekle bir arada bulunabilir. Bu haram değildir.“ 

Mâlikî mezhebinden olan Muhammed Emir “Haşiyetu’l Emîr ale’l Mecmu’“ adlı kitabın 1. cildinin 215. sayfasında buyurdu ki: “Bir erkeğin namahrem olan iki kadın ile veya bir kadının namahrem olan iki erkek ile bir arada bulunması haram olan halvet değildir. Peygamberimiz’in haram kıldığı halvet durumu, bir kadın ile bir erkeğin görülmeyecek bir yerde yalnız kalmalarıdır.“ 

İmam Tirmizî’nin rivayet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz buyurdu ki (mealen): “Namahrem olan kadın ve erkek halvet olduklarında (yalnız kaldıklarında) üçüncüleri şeytandır.“ Aynı şekilde İmam Muslim, İbn-i Hibbân ve İmam Ahmed’in rivayet ettikleri bir Hadîs-i Şerîf’te Efendimiz ﷺ buyurdu ki (mealen): “Kocası yanında bulunmayan bir hanımı ziyaret etmek istediğinizde tek başınıza gitmeyiniz, bir veya iki erkekle gidiniz.”

İmam Buhârî “Sahîh“inin “İki Bayram“ adlı bölümde buyurdu ki: “Peygamber Efendimiz ﷺ bayanlara bayram namazlarını kılmalarını emrediyordu. Kendisi Medîne’de bulunan ve kendi mescidine yakın olan mescitte iken kadınlar Efendimizin arkasında bayram namazını kılıyorlardı. Âdetli olan kadınlar ise mescidin dışında, orada hâsıl olan hayrı müşahede etmek için beklerlerdi. Bazı bayramlarda Peygamber Efendimiz ﷺ ve Bilâl-i Habeşî de kadınlara vaaz verirlerdi.“ 

Tabii ki kadın ve erkeklerin ayrı oturmaları daha uygundur, ama dînî kurallara uyulduğu sürece haram değildir. Biz hakkı beyan ettik. Akıllı olan kimse kendi hevâsına göre değil, Allâh’ın indirmiş olduğu hükümlere göre amel eder. Hidâyeti veren Allâh’tır.

Hayırlara vesile olsun

4.303 thoughts on “Kadin ve erkeklerin ayni ortamda bulunmalarina dair hukumler

 1. Günstig kaufen mit rezept , Ohne rezept günstig kaufen – : Filmtabletten erfahrungsberichte .

 2. verkooppunten prijzen , goedkoop kopen aanbieding – echte bestellen betrouwbaar : generiek bestellen goedkoop .

 3. goedkope bestellen aanbieding , online bestellen zonder recept nederland – veilig niet : kopen apotheek belgie .

 4. dokter online aanbieding , goedkoop bestellen amsterdam – apotheek online nederland : generische tabletten .

 5. supermarchГ© casino pau , casino royale villa del balbianello – biggest online casino : kulosaaren casino häät .

 6. rio all suite hotel and casino , online casino mit merkur spielen – spela gratis casino utan insГ¤ttning : aston martin casino royale .

 7. casino spielen ohne anmeldung , grand mondial casino mega moolah – 888 casino payments : online casino deposit 1 euro .

 8. crystal casino & hotel los angeles , geant casino montelimar – turnaukset casino helsinki : mandarin casino madrid .

 9. I was having put out figuring wrong what I should to do. I tried so profuse other things in preference to I came to a final conclusion. My lover and I were talking a given era, and it discover me out of nowhere. I speedily realized that I heard of a website some point ago that would facilitate me out. I came on here because I wanted to allocation my shocking invention with you all. Here it is: personal loan

 10. I was really itching to tails of some wager some monied on some sports matches that are happening auspicious now. I wanted to allow in you guys recall that I did understand what I weigh to be the kindest plat in the USA.
  If you fall short of to pull down in on the action, authenticate it out of the closet: casino

 11. I was actually itching to treat some wager some change on some sports matches that are episode auspicious now. I wanted to let you guys be familiar with that I did understand what I weigh to be the best orientation in the USA.
  If you want to confound in on the spirit, check it out of the closet: https://cashadvance.casa/

 12. I was in reality itching to fix it some wager some well-to-do on some sports matches that are phenomenon auspicious now. I wanted to say you guys identify that I did twig what I consider to be the a-one site in the USA.
  If you fall short of to bring back in on the spirit, check it out of the closet: https://onlinepersonalloansfast.com/

 13. I believe this is one of the such a lot important information for me.
  And i’m glad reading your article. But should observation on some common issues,
  The website taste is great, the articles is truly excellent : D.
  Excellent job, cheers

 14. Hi! I just want to give you a huge thumbs up for
  your great information you have right here on this post.
  I’ll be coming back to your blog for more soon.

 15. Hi, i believe that i noticed you visited my web site so i got here to go back the favor?.I’m
  attempting to in finding things to enhance my
  site!I assume its good enough to use a few of your ideas!!

 16. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
  for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 17. Fantastic website. Plenty of useful information here. I am sending it to several friends ans also sharing
  in delicious. And obviously, thanks in your effort!

 18. Attractive portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success you access constantly quickly.

 19. Ӏ lovd this post! I reаɗ yoսr ƅlog fairly often and
  you are always coming oᥙt ᴡith some great stuff.
  I will shares thi on my facebook, instagram and some of my loyalty followers.
  Great jobs! Keep work it with it.

 20. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website
  yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would
  like to know where u got this from. thanks

 21. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 22. Great site you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays.
  I really appreciate people like you! Take care!!

 23. Ηello I wishh tօ invite yoս too join Sweaty Quid, a quality freelancer marketplace ԝhere you ϲan find the rіght freelancers ffor yօur business ɑnd list aand sell
  ʏour own services aat no cost. Уou cаn register at sweatyquid.com annd give me
  a shout if you һave any problems ! I look forward tto seeing yoᥙ on Sweaty
  Quid

 24. I’m gone to inform my little brother, that he should also go to see this web site
  on regular basis to get updated from most up-to-date news.

 25. Hmm it looks like your website ate my first comment (it
  was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for novice blog writers?
  I’d really appreciate it.

 26. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 27. Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 28. An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I believe that you ought to publish more about this subject matter, it might not be
  a taboo matter but generally folks don’t discuss such issues.
  To the next! All the best!!

 29. Fine way of explaining, and pleasant paragraph to obtain information regarding my
  presentation topic, which i am going to convey in institution of higher education.

 30. Undeniably believe that which you stated. Your favorite
  justification seemed to be on the net the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 31. Hi there just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your article seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility
  but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 32. Wonderful site you have here but I was curious if you knew of
  any message boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of group where I can get responses from
  other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

 33. My spouse and I stumbled over here different page and thought I
  might check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to checking out your web page repeatedly.

 34. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 35. That is really interesting, You’re an overly skilled blogger.
  I’ve joined your feed and stay up for in search of extra of your excellent post.
  Additionally, I have shared your website in my
  social networks

 36. It’s enormous that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our
  dialogue made at this place.

 37. If some one needs expert view concerning blogging and site-building after that i propose him/her
  to visit this blog, Keep up the pleasant work.

 38. Hi, I do believe this is an excellent blog.
  I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have
  saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you
  be rich and continue to help other people.

 39. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this
  post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about
  this. I will forward this article to him. Fairly
  certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 40. Любой из нас хоть однажды посмотрел кино
  эротического содержания.
  У граждан любого пола однажды
  появляется внимание к этой интимной
  теме. Но основная аудитория
  как ни крути представители мужского пола, а вторые половинки при этом бешено
  ревнуют.

 41. Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design.
  Great choice of colors!

 42. Link exchange is nothing else however it is just placing the other
  person’s web site link on your page at proper place and other person will
  also do similar in support of you.

 43. Thanks for finally talking about >Kadin ve erkeklerin ayni ortamda bulunmalarina
  dair hukumler – Ecyad(Ehli Sunnet İnancını koruma ve Yayma derneği)
  <Loved it!

 44. Appreciating the time and effort you put into your website and in depth information you
  offer. It’s awesome to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same old rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 45. This design is steller! You obviously know how to keep a reader
  entertained. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 46. Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I
  found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 47. Hi there to every body, it’s my first go to see of this webpage; this blog includes amazing and truly excellent data designed for readers.

 48. Have you ever thought about creating an e-book or guest
  authoring on other sites? I have a blog centered on the same
  ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I
  know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an e-mail.

 49. Having read this I believed it was really
  informative. I appreciate you taking the time and energy to put this information together.

  I once again find myself personally spending a lot of time
  both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 50. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good
  blog!

 51. You’ve made soje really good points there. I looked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 52. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my
  website loaded up as fast as yours lol

 53. Website : https://agenpokerdamqq.home.blog/
  Poker88 adalah tidak benar satu Agen Poker dan Poker88 paling baik di
  Asia dan juga Situs pilihan terbaik Poker88 dan termasuk Poker Online paling baik yang tersedia di Indonesia.
  Dengan pilihan 8 permainan Judi Online terbaik dan terfavorit,
  Poker88 senantiasa melayani seluruh pendaftaran, deposit dan juga Withdraw bersama dengan terlampau
  cepat. Para member dapat nikmati permainan Texaspoker,
  Capsa susun, Bandar Ceme, Omaha, Dominoqq dan tetap banyak kembali bersama dengan pakai Komputer, Iphone
  atau Android milik mereka sendiri.
  SITUS JUDI POKER ONLINE, POKER 88, DAN POKER TERPERCAYA
  Poker88 ada sebagai penyedia fasilitas Judi Poker Online, Poker888, Poker 88 dan juga Poker88id paling terpercaya di Indonesia.

  Poker88 yang sama-sama bernaung dibawah naungan IDNPOKER seperti layaknya Poker88 dan Poker88 hadir dengan pelayanan maksimal dan selamanya memprioritaskan kepuasan para member yang bermain. Minimal Deposit yang terlalu gampang yaitu
  10 ribu rupiah memudahkan siapa saja untuk coba bermain dan capai Jackpot
  besar, tak sekedar itu sistem deposit dan withdraw terhitung
  terlampau cepat yaitu cuma perlu waktu maksimal 3 menit saja.

  SEGERA RAIH JACKPOT TERBESAR ANDA DI PERMAINAN
  POKER 88 DAN POKERQ BERSAMA POKER88ID!
  Sebagai penyedia layanan Poker 88 dan Poker pilihan, Poker88 membawa keunggulan dari web lainnya
  yaitu kemungkinan menang terbesar yaitu sebesar 97%.
  Selain presentase kemenangan, server kita termasuk difasilitasi dengan Jackpot yang amat
  besar dan kerap sekali nampak terhadap waktu bermain. Banyak member yang kita yang sudah merasakan Jackpot sensasional disaat bermain di Poker88.
  Ayo menanti lebih-lebih rasakan mudahnya menang dan beroleh jackpot bersama dengan POKER88 !

 54. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 55. Simply desire to say your article is as surprising.

  The clearness in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 56. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you
  continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 57. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to
  be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or
  something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon.
  Thanks

 58. Good way of describing, and fastidious paragraph to get data on the topic of my presentation subject,
  which i am going to deliver in school.

 59. Hello, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer,
  could test this… IE nonetheless is the market chief and a large portion of other folks will omit your excellent writing because of this problem.

 60. Hello there, I discovered your website via Google even as looking for a comparable matter,
  your web site came up, it appears to be like great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply changed into alert to your weblog thru Google,
  and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.
  A lot of other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 61. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options
  for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 62. I’m pretty pleased to find this great site. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every part of it and I have you saved as a favorite to see new
  stuff on your site.

 63. This is the right blog for anyone who really wants to find out about this
  topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would
  want to?HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been written about for years.
  Wonderful stuff, just great!

 64. I was curious if you ever considered changing the layout of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 65. Your way of describing all in this paragraph is actually fastidious, all can easily understand it, Thanks a lot.

 66. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the
  same comment. Perhaps there is an easy method you are
  able to remove me from that service? Thanks a lot!

 67. Asking questions are actually fastidious thing if you
  are not understanding anything totally, except this paragraph presents nice understanding yet.

 68. Hi there every one, here every person is sharing these knowledge, therefore it’s good to read
  this weblog, and I used to visit this web site
  everyday.

 69. Appreciating the time and energy you put into your blog
  and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  out of date rehashed material. Wonderful read!

  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 70. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 71. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing
  all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!

 72. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 73. I was very pleased to discover this web site. I need to to thank you for ones time
  for this fantastic read!! I definitely savored every part
  of it and i also have you saved to fav to see new information on your site.

 74. I was excited to uncover this site. I wanted to thank
  you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you
  book marked to see new stuff on your web site.

 75. I believe that is among the most vital info for me.
  And i’m happy studying your article. But wanna statement on few basic issues, The web site
  style is wonderful, the articles is in point of fact great : D.

  Excellent activity, cheers

 76. I feel this is one of the most significant information for me.
  And i’m satisfied reading your article. But should statement on few normal things, The
  web site taste is ideal, the articles is in reality nice : D.
  Just right activity, cheers

 77. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong
  none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a
  year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress
  content into it? Any help would be really appreciated!

 78. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 79. I was actually itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are phenomenon right now. I wanted to let you guys recall that I did twig what I reckon with to be the best plat in the USA.
  If you destitution to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: there

 80. For most recent news you have to visit internet and on internet I found this website as
  a finest web pagee for hottest updates.

 81. Hi there this is kinda of off topic but I was wanting
  to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so
  I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 82. Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up
  to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for
  sharing!

 83. At the beginning of the week, I read about the STL-PD beat reporter for
  the Cards performing CPR. (Made national news, hopefully inspired some people to learn CPR.) I
  thought, wow, could I like this guy any more?

  Why yes, yes I could. …

 84. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 85. Usually I do not read article on blogs, however I would like to
  say that this write-up very compelled me to try and do it!

  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice
  post.

 86. Hello colleagues, how is the whole thing, and what you want to say regarding this paragraph, in my
  view its genuinely remarkable in favor of me.

 87. I truly love your site.. Great colors & theme.
  Did you build this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal blog and would like to learn where you got this from
  or exactly what the theme is named. Kudos!

 88. Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics discussed
  in this article? I’d really love to be a part of online
  community where I can get feedback from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.

  Bless you!

 89. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 90. This is very attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
  I have joined your feed and stay up for in search of more of your magnificent post.

  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 91. I am curious to find out what blog system you have been working
  with? I’m experiencing some small security problems with
  my latest website and I’d like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 92. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 93. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the largest changes. Many thanks for sharing!

 94. I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to
  create my own personal blog and would love to know where
  you got this from or just what the theme is called.
  Kudos!

 95. Are you interested in learning some helpful meditation skills?

  On this page you’ll learn easy and useful techniques that
  don’t require you to believe in any supernatural belief system.
  We provide meditation classes and one-on-one exclusive discussions,
  where you’ll learn how to practice meditation in a quick and easy way.

 96. Hey there would you mind letting me know which
  hosting company you’re using? I’ve loaded your blog
  in 3 different web browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting
  provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 97. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different
  topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 98. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very
  techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making
  my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas
  or suggestions? Cheers

 99. Thanks for finally talking about >Kadin ve erkeklerin ayni ortamda bulunmalarina dair hukumler – Ecyad(Ehli Sunnet
  İnancını koruma ve Yayma derneği) <Loved it!

 100. I will immediately snatch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter
  service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 101. I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your website.
  It appears as though some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them as well?

  This may be a issue with my web browser because I’ve had this
  happen before. Cheers

 102. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite certain I’ll learn plenty of new
  stuff right here! Best of luck for the next!

 103. Everything is very open with a really clear description of
  the issues. It was really informative. Your site is very useful.

  Thanks for sharing!

 104. I am no longer certain the place you are getting your info, however great topic.
  I must spend some time finding out much more or
  understanding more. Thanks for excellent information I used to
  be in search of this information for my mission.

 105. Hello, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, could check this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a good part of people will miss
  your great writing because of this problem.

 106. UAB „DOMINIS“ veikla apima platų paslaugų spektrą: priešgaisrinės saugos (gesintuvų patikra, varžų matavimas, gaisrinės
  signalizacijos patikra, evakuacijos planų
  braižymas, civilinės sauga, darbuotojų sauga, dokumentacijos rengimas)
  ir gaisrinės įrangos (gesintuvų patikra, gesintuvai, gaisrinės žarnos, gaisrinės evakuacinės kopėčios, evakuaciniai ženklai,
  automobiliniai gesintuvai ir t.t.)

 107. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It is
  pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 108. Incredible! This blog looks exactly like my old one!

  It’s on a entirely different subject but it has pretty
  much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 109. Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 110. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re amazing!
  Thanks!

 111. hi!,I love your writing so much! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL?
  I require a specialist on this space to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 112. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your
  site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a
  acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear idea

 113. Good day! This is my first visit to your blog!

  We are a team of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 114. Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience
  so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 115. I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a
  problem on my end? I’ll check back later on and see if
  the problem still exists.

 116. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

  It will always be exciting to read articles from other writers and use a little something from their web sites.

 117. It’s awesome to pay a visit this web site and reading the views of all mates about this
  piece of writing, while I am also zealous of getting
  familiarity.

 118. Hi there it’s me, I am also visiting this site daily, this
  website is really pleasant and the people are in fact sharing
  nice thoughts.

 119. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you might be a great author.I will be sure to bookmark your
  blog and will often come back in the foreseeable future.
  I want to encourage one to continue your great work,
  have a nice weekend!

 120. I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser
  compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my blog not operating
  correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this
  issue?

 121. I am curious to find out what blog system you are utilizing?

  I’m experiencing some minor security problems with my latest blog
  and I’d like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 122. When someone writes an paragraph he/she maintains the plan of
  a user in his/her brain that how a user can be aware of it.

  Thus that’s why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

 123. You’re so interesting! I don’t believe I have read
  through a single thing like this before. So good to find somebody
  with original thoughts on this subject. Really..
  thank you for starting this up. This site is one thing that’s
  needed on the internet, someone with a little originality!

 124. I got this web site from my friend who informed me regarding this site and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative articles
  here.

 125. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog site? The account aided me
  a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 126. I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

  A couple of my blog readers have complained about my blog not
  operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 127. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time
  making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 128. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot
  of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or
  anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 129. Plus, there are many videos, movies, and novels that further enhance its popularity.
  Thank you, Patra residents (especially Gwgw and Sotiris) for bringing to
  New Zealand a setting of your home town. Author Charlaine Harris, who wrote
  the Sookie Stackhouse novels where the series is situated,
  has also been in attendance and stated she was signed to write three more
  novels (that can take the series total to 12).

 130. What i do not realize is in fact how you’re now not really a
  lot more smartly-liked than you might be right now. You are very intelligent.
  You realize therefore significantly in relation to this topic, produced me individually consider it from numerous varied angles.

  Its like men and women are not fascinated unless it’s something to accomplish with Lady
  gaga! Your own stuffs great. At all times care for it up!

 131. hello!,I really like your writing so much! percentage we
  keep up a correspondence extra about your article on AOL?
  I require a specialist in this space to unravel my problem.
  May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

 132. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?

  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear idea

 133. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting tired of
  Wordpress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 134. I used to be recommended this web site via my cousin. I am not positive
  whether this submit is written via him as no
  one else understand such distinct approximately my problem.
  You’re incredible! Thank you!

 135. In addition, a further advantages in this site are that no gambling is allowed with this site.
  Betting on sports could possibly be illegal in several elements
  of the world, yet it’s the most popular pastimes inside the Eurasian countries like Turkey.

  5 Card Slingo Deluxe is definitely an exciting game that combines rapid paced enjoyment of Slingo with strategic poker playing action.

 136. I pay a visit everyday a few web sites and sites to read articles or reviews, but this weblog gives
  quality based writing.

 137. Hello! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 138. Today, I went to the beachfront with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off
  topic but I had to tell someone!

 139. Hey there I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would
  just like to say thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great
  work.

 140. I simply couldn’t leave your website prior to suggesting
  that I actually loved the usual information an individual supply for your visitors?
  Is gonna be back frequently to investigate cross-check new posts

 141. Its not my first time to visit this web page, i am visiting this site dailly
  and take nice information from here every day.

 142. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
  results. If you know of any please share. Cheers!

 143. Great weblog here! Also your website quite a bit up fast!
  What host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink for
  your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 144. Hello would you mind letting me know which web host you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

 145. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads.
  I hope to give a contribution & aid different customers
  like its helped me. Good job.

 146. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this.
  We got a grab a book from our area library but I think I learned more
  clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being
  shared freely out there.

 147. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
  images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same
  results.

 148. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject
  matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 149. Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills
  so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 150. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but
  I had to share it with someone!

 151. Hі! Someone in my Facеbook ցroup shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely enjoying thе information. I’m book-marking and will
  be tweеting this to my followers! Wonderful blog and wonderful style and deѕign.

 152. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on several
  of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform
  the reality nevertheless I’ll definitely come again again.

 153. Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 154. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!
  http://jesiahqbo.ratablog.com/post-73304.html http://paradune.com/phorum/read.php?13,42354 http://paradune.com/phorum/read.php?13,42354

 155. I just could not go away your web site prior to suggesting that
  I extremely loved the standard info a person supply for your guests?
  Is going to be again incessantly in order to investigate cross-check new posts

 156. I have been surfing online greater than 3 hour today, yet I never found
  any attention-grabbing article like yours.

  It’s pretty value sufficient for me. In my view, if all web
  owners and bloggers madee just rightt content material
  as you did, the web will be much more useful than ever
  before.

 157. Hi there I am so excited I found your blog, I really found
  you by accident, while I was looking on Bing for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say thanks for a incredible post and a all round
  exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all
  at the minute but I have saved it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

 158. Hey there! I know this is somewhat off topic
  but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

 159. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

  Thanks a lot, I appreciate it!

 160. Hi to every one, the contents existing at this site
  are actually awesome for people knowledge, well,
  keep up the good work fellows.

 161. I merely wanted to thank you one more time for that amazing site
  you have created here. Its full of useful
  tips for those who are actually interested in that subject, primarily this very post.

  You really are all so sweet and thoughtful of others in addition to the fact that reading the blog posts is
  a good delight in my opinion. And what a generous present!
  Dan and I will have enjoyment making use of your guidelines in what we
  should do in a few weeks. Our collection of ideas is a mile long and
  tips will definitely be put to very good use.

 162. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 163. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html
  coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 164. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

 165. It is not my first time to pay a quick visit this
  site, i am visiting this web page dailly and get nice information from here every day.

 166. I will right away snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me recognize so that I may subscribe.
  Thanks.

 167. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

  Also, I have shared your website in my social networks!

 168. Thanks for some other great post. Where else could anybody get that kind of
  info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search
  for such info.

 169. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 170. I must thank you for the efforts you have put in penning this
  blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me
  to get my own, personal site now 😉

 171. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  trouble finding one? Thanks a lot!

 172. Terrific article! That is the type of information that are supposed to be
  shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this
  submit upper! Come on over and consult with my website .
  Thank you =)

 173. Nice blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my website loaded up as fast
  as yours lol

 174. It’s an awesome piece of writing in favor of all the web visitors; they
  will get advantage from it I am sure.

 175. I am curious to find out what blog system you happen to be using?
  I’m having some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

 176. I’m really inspired with your writing abilities and also with the format for your blog.
  Is that this a paid theme or did you modify it your self?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays..

 177. Thank you for another informative web site. Where else may just I
  am getting that type of info written in such a perfect means?
  I have a venture that I’m just now running on, and I have been on the
  glance out for such info.

 178. You actually make it appear really easy together with your presentation however I to find this matter to be really
  something that I believe I would never understand.
  It kind of feels too complex and very extensive for me.

  I’m looking ahead for your next submit, I will try to get the hang of it!

 179. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having
  a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

 180. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same
  area of interest as yours and my users would definitely benefit from a lot of the
  information you present here. Please let me know if this
  okay with you. Thanks a lot!

 181. If you are attempting to work with those secrets with all
  the online dating sites opportunities then you’ve got more chances to have your date partner.
  The online dating services arena is continuing to grow immensely as increasing numbers of folks are counting on internet in order to meet new people, find their someone special, friendship and many more activities.
  You have complete control that you would like to get
  hold of and which you need to block from.

 182. Hi there, There’s no doubt that your web site may be having browser compatibility problems.
  When I take a look at your site in Safari, it looks fine
  however, if opening in I.E., it has some overlapping
  issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic site!

 183. Hey There. I discovered your weblog using msn. That is a
  very smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of
  your helpful information. Thank you for the post.

  I will definitely comeback.

 184. Have you ever thought about adding a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is fundamental and all. But think about if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this
  website could definitely be one of the greatest in its
  field. Fantastic blog!

 185. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service?

  Cheers!

 186. Thanks for some other fantastic article. Where else may just anyone get that kind of info in such a perfect way
  of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such
  information.

 187. Hello there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird
  when browsing from my iphone 4. I’m trying
  to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 188. I just like the helpful information you provide
  in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look
  at again here frequently. I am slightly certain I will be informed many new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 189. you are in point of fact a good webmaster. The website loading pace is amazing.

  It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you have performed a magnificent activity in this topic!

 190. hi!,I love your writing very so much! percentage we communicate extra approximately your post
  on AOL? I need an expert in this space to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

 191. I get pleasure from, result in I found exactly what I used to be looking for.
  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have
  a great day. Bye

 192. I was in reality itching to tails of some wager some well-to-do on some sports matches that are phenomenon auspicious now. I wanted to let you guys be familiar with that I did spot what I consider to be the best orientation in the USA.
  If you fall short of to get in on the engagement, check it out-moded: try it out

 193. I was in reality itching to fix it some wager some well-to-do on some sports matches that are episode above-board now. I wanted to say you guys recall that I did twig what I weigh to be the best plat in the USA.
  If you want to bring back in on the exertion, authenticate it out of the closet: try it out

 194. I was in reality itching to tails of some wager some well-to-do on some sports matches that are phenomenon above-board now. I wanted to say you guys know that I did find what I consider to be the best plat in the USA.
  If you fall short of to confound in on the action, scrutinize it out of the closet: click here

 195. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something
  unique. P.S Apologies for getting off-topic but I
  had to ask!

 196. I was actually itching to treat some wager some money on some sports matches that are happening auspicious now. I wanted to allow in you guys be familiar with that I did spot what I consider to be the best orientation in the USA.
  If you want to confound in on the engagement, verify it minus: online poker real money

 197. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you
  get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything
  you can suggest? I get so much lately it’s
  driving me crazy so any support is very much appreciated.

 198. I have been surfing on-line more than 3 hours today, but I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It is pretty value sufficient for me. In my view, if all web owners and
  bloggers made good content as you did, the internet will be
  a lot more helpful than ever before.

 199. I was in reality itching to tails of some wager some monied on some sports matches that are circumstance auspicious now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did understand what I reckon with to be the best orientation in the USA.
  If you want to confound in on the action, scrutinize it out: casinos

 200. I was really itching to get some wager some change on some sports matches that are episode above-board now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the trounce site in the USA.
  If you poverty to pull down in on the engagement, check it out: casino game

 201. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 202. I was really itching to tails of some wager some change on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did understand what I weigh to be the kindest site in the USA.
  If you destitution to pull down in on the engagement, check it out-moded: http://bestcasinos.us.com/