Nurettin Yildiz ve Vahhabilere reddiye/Muhkem ve Mutesabih Ayetler

Muhkem Ve Muteşâbih Âyetler

Bilinmelidir ki Kur’an-ı Kerim’de muhkem ve muteşâbih Âyetler vardır.
هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
Âli-İmran Sûresi 7. Âyet meâli : Sana kitabı indiren O’dur (Allah’tır).
Kur’anın bazı Âyetleri muhkemdir bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de muteşâbihtir.
Muhkem Âyetler te’vil kabul etmeyen Âyetlerdir. Çünkü bu Âyetler Arapça dilinde birden fazla anlam taşımazlar. Tek, açık bir anlamları vardır ve okunur okunmaz bu anlam anlaşılır. Tevile ihtiyaç duyulmaz. Şu Âyetlerde olduğu gibi.:
El-Şûra Sûresi 11. Âyeti لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
Anlamı : O’nun (Allah’ın) benzeri hiçbir şey yoktur. O işiten ve görendir.

El-İhlas Sûresi 4. Âyeti وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
Anlamı : O’nun dengi hiçbir şey yoktur.

Meryem Sûresi 65. Âyeti هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
Anlamı : O’nun (Allah’ın) hiçbir benzeri yoktur.

Muteşâbih Âyetler ise birden fazla anlam taşıyan, bir yönü mecaz olan, anlamı açık olmayan Âyetlerdir. Bu gibi Âyetlerin Âlimler tarafından muhkem Âyetlere uygun tefsirlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulur. Şu Âyetlerde olduğu gibi :

Tâha Sûresi 5. Âyeti الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
Anlamı: Rahman arşa istiva etmiştir.

Bu Âyeti kerimede geçen istiva kelimesinin arapçada 15 tane anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi oturmak anlamını taşırken bazıları da egemenliği altına almak, hükmetmek, korumak, baki kılmak hükümran olmak anlamını taşır. Bunun gibi muteşâbih Âyetler tefsir edilirken muhkem Âyetlere dayandırılması gerekir.
Allah’u Teâla az önce zikrettiğimiz لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
Âyetinde, Allah’u Teâla gibi hiçbir şey olmadığını belirtilmiştir. Bu yüzden istiva kelimesinin oturma anlamı bu Âyet için düşünülemez. Aksi durumda muteşâbih olan diğer Âyetleride zahiri anlamına göre tefsir edecek olursak Kur’a-nı Kerim birbirine ters düşen bir kitap haline gelmiş olur.

Örneğin Allah’u Teâla El-Hadid Sûresi 4. Âyetinde
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Bu Âyet tevil edilmeden tefsir edilirse anlamı nerde olursanız olun O (Allah ) sizinle beraberdir Allah yaptıklarınızı görür olur.
Yine Kaf Sûresinin 16. Âyetinde وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Bu Âyet tevil edilmeden tefsir edilirse anlamı Biz ona şah damarından daha yakınız olur..

Bu Âyetler zahirine göre herhangi bir tevile başvurmadan tefsir edilecek olursa haşa Allah’u Teâla hem arşın üstünde hem heryerde hemde şah damarımızdan daha yakında anlamına gelir. Yani üç Âyet de birbirni yalanlamış olur buda Kur’an-ı Kerim için mümkün değildir. Oysaki bu gibi muteşâbih Âyetler muhkem olan diğer Âyetlere uygun olacak şekilde tefsir edilirler. Bunu yaparken nüzül sebeplerinin yanı sıra ait oldukları dilin yani arapçanın gerek gramer gerekse mecaz anlam kuralları göz ardı edilemez. Peygamber efendimizin haklarında en hayırlı yüz yıl benim yüz yılımdır sonra onu takip eden yüz yıl sonra onu takip eden yüz yıldır dediği selef ehlinin çoğu bunun gibi muteşâbih Âyetlerin Allah’u Teâla’nın tenzihine uygun anlamlar taşıdıklarına iman etmişlerdir. Bu Âyetleri genel bir tevile gitmişler ve bunların diğer muhkem Âyetlere uyan tefsirlerine iman ve itibar etmişlerdir. İmamı Şafii bu konuda Allah’u Teâla hakkında bize bildirilene Allah’u Teâla’nın muradına uygun şekilde iman ettim Allah’ın Rasulu hakkında gelene ise Allah’ın Rasulunun muradına uygun bir şekilde iman ettim demiştir. Bu sözün anlamı bu Âyetlerin zahir olandan başka anlamlarının olduğu ve kendisinin Allah’ın yaratılmışlardan tenzihine uygun olan anlamına iman etiiğidir.

Halef ehli yani selef ehlinden sonra gelenler zamanlarında bu muteşâbih Âyetleri zahiri anlamlarına göre taşımayıp imani meselelerini bunlar üzerine tartışmalar çoğaldığı için bu Âyetleri muhkem Âyetlere uygun şekilde tefsir etme ihtiyacı duymuşlardır. Çünkü Allah’u Teâla en başta zikrettiğimiz Ali İmran Sûresinde muhkem Âyetler için
هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ yani onlar kitabın esasıdır demiştir. Bu Âyetin devamında Allah’u Teâla bu Âyetleri zahirine göre tefsir edenler için meâlen kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki muteşâbih Âyetlerin peşine düşerler buyuruyor.

Allah’u Teâla zikrettiğimiz El-Şûra Sûresi 11. Âyetinde
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
“ O’nun (Allah’ın) benzeri hiçbir şey yoktur. O işiten ve görendir” diye bildirmiştir.
Allah’u Teâla bu Âyette önce hiçbir şeye benzemediğini daha sonrada işiten ve gören olduğunu bildirmiştir. Burada bize bir uyarı vardır.bu Âyette önce hiçbir benzeri yoktur لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ denilmektedir ki
وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير O işiten ve görendir denildiği zaman akılda (haşa) Allah’ın gözünün veya kulağının olduğu düşünülmesin.Önce Allah’u Teâla yaratılmışlara benzemekten tenzih edilmiş sonrada O’nun işiten ve gören olduğu belirtilmiştir. Tenzih sözleri O işiten ve görendir sözlerinden önce zikredilmiştir. Böylece tenzih duyulduktan sonra işiten ve gören sözleri duyulunca Allah’u Teâla’nın yaratılmışlarına benzetilmemesi vurgulanmış olur. Çünkü Allah’u Teâla hiçbir aygıt veya organa ihtiyaç duymadan işitir ve görür.

Aynı şekilde Taha Sûresi 5. Âyeti الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
Anlamı: “Rahman arşa istiva etmiştir.” Âyeti kerimesindeki istiva sözcüğü oturmak anlamında tefsir edilemez. Çünkü Allah’ın benzeri hiçbir şey yoktur. Oturan bir şey ise bir cisim olmalıdır. Üzerine oturduğu şeyden küçük büyük ya da aynı ölçüde olmalıdır. Bu gibi sıfatların ise Allah’u Teâla için bulunması mümkün değildir. Oturmak kalkmak bir mekân içinde bulunmak yaratılmışların sıfatlarıdır. Yaratılmışlar kendilerine bu sıfatları verene ihtiyaç duyarlar. Allah’u Teâla ise hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.
El-Hadid Sûresi 4. Âyetinde وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Nerde olursanız olun O (Allah ) sizinle beraberdir Allah yaptıklarınızı görür. Âyetindeki maksat zahiri anlamının taşıdığı anlam değildir. Bu Âyet de tefsir edilirken diğer Âyetlerde olduğu gibi muhkem Âyetlere başvurulur. Allah’u Teâla’nın zatı ile bizimle heryerde olması aklen düşünülemez. Böyle bir durumda yer yüzündeki bütün insanların yanında aynı an ve zamanda bulunması gerekir. Bu da Allah için söz konusu değildir. Buna benzer bir cümleyi türkçe dilinde söyleyecek olursak örneğin birisine sen falan yere git ben seninleyim ya da Senin arkandayım dediğimizi var sayalım. Bu durumda zatımız ile onunla mıyızdır? Yoksa ona destekçi olduğumuz mu anlaşılır? Bu Âyeti kerimede de nerde olursanız olun O (Allah) sizinle beraberdir denildikten sonra O işiten ve görendir denilmektedir. Yani her nereye gidersek gidelim insanlardan belki gizlenebiliriz ama Allah’u Teâla ilmi ile bizimledir bizi görür ve işitir O’ndan kaçış yoktur.

Yine Kaf Sûresinin 16. Âyetinde ise وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Bu Âyet tevil edilmeden tefsir edilirse anlamı: “Biz ona şah damarından daha yakınız” olur. Yine Türkçe örnek verecek olursak falan kişi bana babamdan daha yakındır denildiği zaman ne anlaşılmaktadır? Yakın kelimesinin bu cümlede mesafe anlamı taşıması nasıl gülünç bir durum ise aynı şekilde bu Âyet için mesafe anlamının düşünülmesi gülünçtür. Bu yakınlık maksadı zahir anlamdaki mesafe açısından olan yakınlık değildir. Bu Âyette Allah’u Teâla’nın kişiyi kendisinden bile daha iyi bildiği belirtilmiştir. Çünkü Allah’u Teâla işiten ve görendir. Bir mekânda bulunmaktan yada bir mekâna mesafe anlamında yakın veya uzak olmaktan münezzehtir. Yakınlık ve uzaklık sıfatları yaratılmıştır ve Allah’u Teâla için düşünülemezler.

Üç tanesini zikrettiğimiz muteşâbih Âyetlerin geri kalanları da Âlimlerimiz tarafından
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ Âyetine uygun şekilde tefsir edilmiştir. Günümüzde kalplerinde eğrilik olan bazı fırkalar Kur’an-ı Kerim’in bize haber verdiği gibi fitne çıkarmak adına bu muteşâbih Âyetleri ya da bunların birkaç tanesini zahirlerine göre tefsir etmeye kalkışmış ve haşa Allah’u Teâla’nın gökyüzünde olabileceğine dair bir takım sapık iddalarda bulunmuşlardır. Sizleri bu sapık fırkalardan uyarıyor ve bu insanları hakkaniyete davet ediyoruz.

 

934 thoughts on “Nurettin Yildiz ve Vahhabilere reddiye/Muhkem ve Mutesabih Ayetler

 1. Spot on with this write-up, I really suppose this web site wants way more consideration. I抣l probably be once more to learn rather more, thanks for that info.

 2. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 3. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build
  this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own blog and
  would love to know where you got this from or what the theme is named.
  Kudos!

 4. Every weekend i used to go to see this site, as i wish for
  enjoyment, for the reason that this this web page conations
  in fact fastidious funny information too.

 5. I discovered your weblog website on google and check just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to studying more from you afterward!?

 6. Thanks , I have just been looking for info about this subject
  for a long time and yours is the greatest I have found out
  till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the supply?

 7. Thanks for some other informative site. The place else may I get that type of info written in such an ideal means?
  I’ve a project that I’m just now running on, and I’ve been on the
  look out for such information.

 8. Hi there it’s me, I am also visiting this site regularly,
  this site is genuinely pleasant and the viewers are in fact
  sharing fastidious thoughts.

 9. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your webpage? My website is in the very same niche
  as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you
  present here. Please let me know if this alright with you.
  Cheers!

 10. I really love your site.. Great colors & theme. Did you make this web site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my
  own personal website and would like to know where you got
  this from or exactly what the theme is called.
  Appreciate it!

 11. Greetings I am so grateful I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just
  like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read through it
  all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read much more, Please do keep up the excellent b.

 12. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to learn, but I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can fix if you werent too busy on the lookout for attention.

 13. I just could not leave your website before suggesting that I
  really enjoyed the standard info an individual supply for your guests?
  Is going to be back ceaselessly in order to inspect new posts

 14. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before
  but after reading through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m definitely glad I found it
  and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 15. I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the great works guys I’ve you guys to blogroll.

 16. My spouse and I stumbled over here different web
  address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to looking at your web page for a second time.

 17. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
  when i read this piece of writing i thought
  i could also create comment due to this brilliant paragraph.

 18. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve performed a formidable activity and
  our entire community will be grateful to you.

 19. My family all the time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting know-how all
  the time by reading such fastidious content.

 20. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited
  from your writing. Cheers!

 21. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look
  of your web site is wonderful, as well as the content!

 22. I do agree with all the ideas you have offered on your post.
  They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless,
  the posts are very short for newbies. Could you please extend them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 23. Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 24. My brother recommended I might like this blog. He was entirely
  right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 25. I actually wanted to write a quick remark to appreciate you for all the marvelous guidelines you are placing here. My considerable internet investigation has finally been compensated with high-quality insight to go over with my colleagues. I ‘d assert that most of us readers actually are undeniably endowed to live in a fabulous website with many lovely people with very helpful points. I feel quite grateful to have discovered the webpages and look forward to some more enjoyable moments reading here. Thank you once again for a lot of things.

 26. I intended to write you one little bit of observation in order to give thanks once again with your marvelous pointers you have shared on this website. This has been quite particularly generous with you giving freely what a number of us could possibly have offered as an e-book to get some cash for their own end, certainly now that you could have done it in the event you wanted. Those principles likewise served as the easy way to fully grasp that other individuals have similar dreams similar to my own to learn whole lot more in regard to this condition. I am sure there are many more pleasurable sessions in the future for many who scan your site.

 27. Thank you so much for providing individuals with an exceptionally brilliant possiblity to read from here. It can be very lovely and also packed with a good time for me personally and my office fellow workers to visit your website really thrice in 7 days to find out the fresh issues you have. And lastly, I am usually impressed with all the unbelievable thoughts you serve. Some 4 points in this post are truly the best we have ever had.

 28. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.

  I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads super fast for me on Firefox.
  Excellent Blog!

 29. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
  and sources back to your webpage? My blog is in the
  very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some
  of the information you present here. Please let me know if
  this okay with you. Cheers!

 30. Hello colleagues, its impressive piece of writing about educationand entirely defined,
  keep it up all the time.

 31. I simply wanted to send a quick remark to be able to thank you for all of the awesome tactics you are sharing here. My rather long internet look up has finally been paid with sensible information to talk about with my family and friends. I would believe that many of us readers are undoubtedly endowed to dwell in a very good website with many special professionals with valuable basics. I feel rather lucky to have encountered the site and look forward to so many more pleasurable moments reading here. Thank you once more for all the details.

 32. My spouse and i have been so peaceful when Michael could finish off his studies through the ideas he made from your web page. It’s not at all simplistic just to possibly be giving freely concepts that many men and women have been selling. And now we realize we have the website owner to thank for this. The entire explanations you’ve made, the simple site menu, the relationships you will help foster – it’s got many fabulous, and it is helping our son and us believe that that content is awesome, which is certainly very fundamental. Many thanks for all!

 33. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your
  web site is wonderful, let alone the content!

 34. Hello, this weekend is good in favor of me, since this occasion i
  am reading this enormous informative piece of writing
  here at my residence.

 35. This is really interesting, You are an overly
  professional blogger. I’ve joined your rss feed
  and look forward to searching for extra of your great post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks

 36. usually reveal buy cialis cheap australia today cake greatly
  till can you split cialis pills in half never priority slowly sick where to buy
  generic cialis online canada thick document [url=http://www.cialisps.com/#]cheapest generic cialis canada[/url] overall cabinet cialis tablets for sale australia definitely lead http://www.cialisps.com/

 37. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you
  know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to correct this problem. If you have any suggestions, please share.

  Appreciate it!

 38. Hi, i believe that i saw you visited my site thus i came to go back the favor?.I’m attempting to in finding things
  to improve my web site!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 39. I for all time emailed this webpage post page to all my
  contacts, because if like to read it then my friends will too.

 40. relatively glass cialis pils 20mg clear carpet cialis without
  a doctor prescription previously aspect generic cialis 20
  mg tablets naturally teaching [url=http://cialislet.com/#]cialis us pharmacy[/url] successfully elevator
  cialis best price tadalafil tonight yellow http://cialislet.com/

 41. far revolution viagra online specifically lab hopefully yard online
  viagra lower cross finally conference viagra online successfully republic [url=http://viatribuy.com/#]generic viagra sales[/url] ever try generic viagra sales gross
  industry http://viatribuy.com/

 42. Hello, Neat post. There’s an issue with your
  website in internet explorer, could check this?
  IE nonetheless is the market leader and a good part of folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

 43. https://gncedstore.com The testimony, over 4 days, buy viagra in the usa sounded more like a movie than actual life. Silagra tablets designed for the male adults who are going to start their love life that why out there in lesser cost as examine to different intercourse pills. Medicines are generally prescribed for purposes that aren’t in the affected person leaflet. Keep all medicines away from kids. Phosphodiesterase sort 5 inhibitor use and hearing impairment. Don’t use REVATIO for a situation for which it was not prescribed.

 44. https://gncedstore.com Plus, Viagra solely prolongs performance; it doesn’t enhance libido like an old school dish of saffron and rice. Among different things, the decision centre and clinics seek to warn young Afghans in regards to the dangers of sex addiction, unprotected intercourse and Viagra abuse.

  For those who have virtually any queries relating to where and also how you can use where can you buy viagra on-line, you possibly can e-mail us in our internet site.

 45. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to
  browse your blog on my iphone during lunch break. I love the information you provide
  here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

 46. In severe cases of overdose, you might require urgent medical attention.Missed DoseOnce you remember you have missed your dose you could quickly take it immediately. OverdoseIn the case of a suspected overdose, you need to contact your doctor immediately. In that past you had any kind of surgery done, before taking sildenafil citrate pill inform your past surgery to your doctor.

  https://www.ciaonlinebuy.us – buy cialis cheap

 47. Some guys try to fool themselves and trick the tape measure or ruler into getting a bigger measure but of course, the truth can never be disguised. To know the size of your penis, you can get a ruler or a tape measure. Making It Longer – There are actually many ways in which you can elongate your penis. If you loved this article and you would love to receive details concerning sildenafil 20 mg tablet reviews generously visit our own web site. Get your penis to its full erection and measure your penis from the base of your penis to the tip of the head.

  https://www.ciaonlinebuy.us – cialis online

 48. I just want to say I am just new to weblog and truly enjoyed you’re blog site. Likely I’m likely to bookmark your blog . You certainly come with incredible stories. Appreciate it for sharing your web site.

 49. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 50. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 51. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers

 52. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how
  could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 53. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to paintings on. You have done a formidable task and our whole community will likely be thankful to you.

 54. Varick Street Litho , VSL Print is one of the top printing company in NYC to provide the best Digital Printing, Offset Printing and Large Format Printing in New York. Their printing services in NYC adopts state of the art digital printing services and offset digital printing for products postcards, business cards, catalogs, brochures, stickers, flyers, large format posters, banners and more for business in NYC. For more information on their digital printing nyc, visit http://www.vslprint.com/ or http://www.vslprint.com/printing at 121 Varick St, New York, NY 10013, US. Or contact +1 646 843 0800

 55. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 56. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 57. Thanks for the nice blog. It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here! Thanks for sharing the such information with us

 58. Whoah this weblog is magnificent i really like studying your posts. Stay up the great paintings! You already know, many persons are looking round for this info, you can help them greatly.

 59. Be grateful you for spending time to speak about this, I think strongly about that and delight in reading read more about this topic. Whenever possible, just like you become expertise, do you mind updating your web site with a lot more details? It can be highly great for me. Two thumb up in this article!

 60. Hullo there, just became mindful of your web page through The Big G, and have found that it’s genuinely beneficial. I will truly appreciate if you continue this approach.

 61. One thing is the fact one of the most popular incentives for utilizing your cards is a cash-back and also rebate present. Generally, you’re going to get 1-5% back on various purchases. Depending on the credit cards, you may get 1% returning on most purchases, and 5% in return on purchases made in convenience stores, gas stations, grocery stores in addition to ‘member merchants’.

 62. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 63. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Kudos

 64. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 65. I merely desire to tell you that I am new to online blogging and pretty much admired your work. Very possible I am most likely to remember your blog post . You indeed have excellent article materials. Be Thankful For it for share-out with us the best url write-up

 66. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 67. Howdy! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 68. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 69. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 70. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 71. I have read a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to make this type of wonderful informative site.

 72. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 73. my jackpot casino testbericht aus echten erfahrungen , online casino software austricksen – grand mondial casino rezension und bewertung : online casino mit echtgeld startguthaben ohne einzahlung november 2020 .

 74. spielautomaten ohne anmeldung kostenlos spielen , geldspielautomaten foxin wins – merkur spielautomaten kostenlos ohne anmeldung : gratis casino spiele ohne anmeldung .

 75. Its like you learn my thoughts! You seem to grasp so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I believe that you can do with a few % to pressure the message home a little bit, however instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 76. Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 77. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 78. 10 euro bonus ohne einzahlung online casino , spielautomaten tricks buch – spielautomat american poker tricks : simply the best 27 automatenspiele .

 79. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

 80. Positive exams within the UK—which has witnessed such a steep fall in curiosity in the sport that each one its London tracks have now closed—are uncommon. Two have examined positive for amphetamines at Lifford and Shelbourne Park. Prior to now three years, racing greyhounds have examined positive for an alphabet soup of sedatives, steroids, and stimulants, designed to either hinder or increase a canine’s ability.

  When you cherished this post and you wish to receive more info concerning prescription for viagra online kindly visit our web-page.

 81. I’m commenting to let you understand what a perfect discovery my wife’s princess went through reading through the blog. She picked up some details, with the inclusion of how it is like to have an ideal teaching nature to let other individuals completely know several advanced issues. You actually did more than people’s expectations. Thanks for coming up with the powerful, healthy, explanatory not to mention easy thoughts on the topic to Julie.

 82. You made some first rate points there. I seemed on the internet for the issue and found most people will go together with along with your website.