Dört Sapık Fırkaya Karşı Uyarı Risalesi

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismi ile

Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd, ümmî peygamber Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.Allâhu Teãlâ şöyle buyuruyor:

1 كنتم خيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ للنَّاسَِ تأمُرونَ بالمعروفِ وتَنْهَوْنَ عنِ المُنْكَرِ وتُؤْمِنونَ بِاللهِ

Manası: Ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet Peygamber Efendimiz’in sallallâhu aleyhi ve sellemümmetidir. O iyiliği emreder ve kötülüğü nehyeder yasaklar.
Peygamber Efendimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

حتى متى ترعُون عن ذكرِ الفاجِرِ اذكرُوهُ بما فيهِ حتَّى يحذَرَه النَّاسُ 2

Manası: “Ne zamana kadar facirin fasığın hakkında konuşmaya korkacaksınız. Yaptıklarını insanlara anlatınız ki, ondan sakınsınlar.”
Bu ayet ve hadise dayanarak, dalâlet sapıklık üzerinde olan bazı insanların yaptıklarını bu kitapçıkta zikrederek, Müslümanları bunlara karşı uyarıyoruz.

vatan ilmi araştırmalar derneği/fatih eğitim kültür derneği(bir kısım ahbaş),Vehhâbîler, Seyyid Kutub’a Tâbi Olan Hizbu’l‑İhvân Cemaati
ve Takiyyuddîn En‑Nebehânî’ye Tâbi Olan Hizbu’t‑Tahrîr Cemaati
Olmak Üzere Üç Sapık Fırkaya Karşı Uyarı Risalesi

vatan ilmi araştırmalar derneği/fatih eğitim kültür derneği: Bu fırka Türkiye’de yerleşmeye çalışan ve İslam dinini tahrif eden bir oluşumdur.Bu fırkanın  İslam dini ile ilgili tahrifat yaptığı konular ise itikadi konuların bir kısmında (Amentünün bir kısmında) cehaletten dolayı yapılan inkarın kişiyi günahkar yaptığı lakin küfre düşürmediğidir. örnek vermek gerekirse şeytan eskiden melek idi demek bu fırkada küfür değildir …bu ve benzeri çok çeşitli yeni ve uydurulmuş ,hiçbir dayanağı olmayan fetvalar veren bu fırka vermiş oldukları fetvalara herhangi bir isnad vermeyip şeyh uçmaz müridi uçurur misali kendi hocalarını evliya ilan etmişlerdir(velilik delil ister ortaya koyamazlar elbet delil)malesef Türkiye de kök salmaya başladı.Elbette bu tip fırkalar diğer fırkalar gibi toplumu negatif bölen (İslami anlamda negatif bölen,saptıran yani)fırkalardır.bu fırkalara karşı imam neveviyi delil veriririz.el mecmu isimli eserinden

الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره (3) .
وهكذا الحكم المعلوم من الدين بالضرورة، والذي يعتبر منكره كافراً، له قيود يمكن معرفتها وتحديدها من خلال ما سنورده من كلام أهل العلم فيما يلي:
فهذا الشافعي يبيّن أن من الأحكام ما هو معلوم عند العامة فضلاً عن الخاصة فلا يسعهم جهله فيقول: العلم علمان: علم عامةٍ لا يسع بالغاً غير مغلوبٍ على عقله جهله، مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا، مما كلّف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عما حرم عليهم منه.
وهذا الصنف كله من العلم موجوداً (4) نصاً في كتاب الله، وموجوداً عاماً عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم.
وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل، لا يجوز فيه التنازع (5) .
ويقول – في موضع آخر -: أما ما كان نص كتاب بيّن، أو سنة مُجتمع عليها فالعذر مقطوع، ولا يسع الشك في واحدٍ منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب (6) .
ويقرر النووي أن هذه الأحكام ثابتة بالإجماع المعلوم عند العامة فيقول: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم…
فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً عن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذّر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة

 

İslam hukukunda, cehaletin mazeret sayılması sadece “karibu’l-ahd” denilen yeni müslüman olmuş ve söz konusu hususları öğrenecek bir zamanın geçmediği bir durumla sınırlı olarak kabul edilir. (bk. Nevevî, el-Mecmu’, 3/14, 80)

Küfür gerektiren bir söz söyleyen veya bir fiil işleyen kimse kâfir olur. İster bu küfür sözünü öyle inandığı için söylemiş olsun, ister -inanmadığı halde- istihza / alay şeklinde olsun, ister inattan ötürü olsun, bu kişi kâfir olur. (bk. İbn Hacer el-Heytemi, ez-Zevacir, 1/47)

Ancak bu sözün herkes tarafından açıkça bilinen bir gerçeğe (zaruriyat-ı diniyeye) dair olması önem arzeder. Şayet herkes tarafından bilinmeyen bir husus ise, bunda bir mazeret kapısı açılabilir. Fakat şuurlu bir müminin de böyle teorik, derin meselelerle ilgili görüş beyan etmekten uzak kalması gerekir.

Örneğin, bir kimse, zinanın, içkinin haram olmadığını veya namazın, orucun farz olmadığını söylese kâfir olur. Çünkü bunlar gibi herkes tarafından bilinen bu gibi hükümleri bilmemek mazeret değildir. Buna mukabil, bir kimse: “İddet süresi içinde olan bir kadını nikahlamak caizdir” dese kâfir olmaz. Çünkü bu bilgi ilim ehline mahsustur. Bununla beraber, ilgili adama bunun haram olduğunu bildirdikten sonra yine aynı fikrinde ısrar ederse, o zaman kâfir olur. (bk. Nevevî, a.y)

Özetle: Bir insan yakın zamanda müslüman olmuş veya dini bilgileri öğrenmesi kolay olmayan bir ortamda yaşıyorsa, bunun -küfür olan bir sözü- hakkında “ben bunun küfür olduğunu bilmiyordum” demesi kabul edilir. Bu iki şartı taşımayan kimsenin cehaleti özür sayılmaz. (bk. Nevevî, 12/143; 20/19)

·Vehhâbîler, Hicrî 1206 yılında ölen Necd’li Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb’a tâbidirler.

Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb, asrındaki âlimlerin hiçbiri tarafından âlim olarak adlandırılmamış bir adamdır. Hatta kardeşi Süleyman İbn-u Ăbdulvehhâb, onun kendi beldesindeki ve başka yerlerdeki Hanbelîler ile diğer Müslümanlara muhalif olduğundan dolayı, ona karşı iki tane reddiye yazmıştır. Bu iki reddiyeden biri “Es-Savâ’iku’l-ilâhiyye” İlahî Yıldırımlar diğeri de “Faslu’l-hitâb fi’r-raddi alâ Muhammed ibni Abdilvehhâb” Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb’a Cevaben Açık Hitap diye adlandırılmıştır.

Ayrıca, Hanbelîlerin Mekke’deki müftüsü meşhur âlim Muhammed İbn-u Abdullah İbn-u Humeyd, Hanbelîlerden olan ilim ehlini saydığında, yaklaşık olarak Hanbelî mezhebinden 800 erkek ve kadın âlimi zikretmiş, Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb’ı ise zikretmemiştir. Hatta onun babası olan Ăbdulvehhâb’ı da zikretmiş ve onu âlim olmakla övmüştür. Ayrıca, babasının ona kızgın olduğunu, insanları ondan uyardığını ve: “Sizin Muhammed’den göreceğiniz şer olacaktır.” dediğini de zikretmiştir. Şeyh Muhammed İbn-u Abdullah İbn-u Humeyd, Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb’dan yaklaşık olarak seksen yıl sonra vefat etmiştir.
Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb, yeni bir din ortaya çıkarmış ve onu kendisine tâbi olanlara öğretmiştir. Bu dinin aslı, Allâh’ı insanlara benzetip Allâh’ın arşın üzerinde oturan bir cisim olduğuna inanmaktır. Bu ise Allâh’ı yaratıklara benzetmektir; çünkü oturmak yaratıkların sıfatlarındandır. İşte böylece o, Allâh’ın şu Kelâmı’na karşı çıkmıştır:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ 3

Manası: Allâhu Teãlâ hiçbir şeye benzemez.
Selef-i salihîn, Allâh’ı insanların sıfatlarından bir sıfatla vasıflandıranın küfre düşmesi hususunda ittifak etmiştir. Selefî muhaddis imam et‑Tahâvî, “Tahâviyye Akidesi” adlı meşhur akide kitabında şöyle demiştir: “Kim, Allâh’ı insanların sıfatlarından bir sıfatla vasıflandırırsa kâfir olur.”

Vehhâbîlerin inançlarından:
·“Yâ Muhammed!” diyeni tekfir etmek.
·Peygamberlerin ve evliyaların kabirlerini teberrük için bereketlenmek için ziyaret edeni tekfir etmek.
·Kabre teberrük için el süreni tekfir etmek.
·Göğsünde, içinde Kur-ân ve Allâh zikri bulunan bir muskayı taşıyanı tekfir etmek ve bunu putlara yapılan ibadet gibi kılmak.

İşte böylece onlar, sahabelerin ve selef-i salihînin üzerinde bulundukları şeylerde ayrılığa düşmüşlerdir. Muhakkak ki sıkıntı anında “Yâ Muhammed!” demenin caiz olduğu; sahabeler, onlardan sonra gelen selef-i salihîn ve onlardan sonra her asırda gelmiş geçmiş Müslümanlar hakkında sabittir. Hatta onların kendi beldelerinde, -gerçeğe uygun olmadığı halde- kendisineuyduklarını söyledikleri İmam Ahmed İbn-u Hanbel, teberrükle Allâh’tan sevap umarak Peygamber Efendimiz’in sallallâhu aleyhi ve sellem kabrine ve minberine dokunmanın ve onları öpmenin caiz olduğunu söylemiştir. Bu da, meşhur olan “El‑Câmiˇ Fîl-Ĭleli Ve Maˇrifetir‑Ricâl” adlı kitabında geçer.

Vehhâbîler, Peygamber’den sallallâhu aleyhi ve sellem yardım dileyeni ve onun vefatından sonra onunla tevessül edeni tekfir ederek ve diri olup huzurda bulunan kişiden başka birisiyle tevessül etmek küfürdür diyerek ümmetten ayrılmışlardır. İşte, koydukları bu KURALLA hareket ederek bu hususta kendilerine karşı çıkanı tekfir etmeyi ve öldürmeyi helâl kılmışlardır. Onların lideri olan Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb şöyle demiştir: “Kim bizim davamıza girerse lehimize olan şeyler lehinedir ve aleyhimize olan şeyler de aleyhinedir. Girmeyen ise kâfirdir, kanı mübahtır.”

Onların sözlerini çürütecek deliller hakkında daha geniş bilgi isteyen, Fas diyarının muhaddisi Şeyh Ăbdullâh el‑Ğummârî’ye ait olan “Er‑Raddul Muhkemul-Metîn İsabeti Kuvvetli Reddiye” adlı kitap ile Şam diyarının muhaddisi Şeyh Ăbdullâh el‑Hararî’ye ait olan “El‑Mekâlâtus‑Sunniyyetu Fî Keşfi Ďalâlâti Ahmed İbn-i Teymiye Ahmed İbn-u Teymiye’nin Dalâletlerini Keşfetme Hususunda Sünnî Makaleler” adlı kitap gibi, onların aleyhindeki reddiye kitaplarını okusun.

İkinci kitap, Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb’ın, diri olup huzurda bulunandan başka kimseyle tevessül etmeyi haram kılmayı, Hicrî 728 yılında ölen İbn-i Teymiye’nin kitaplarından aldığı için bu isimle adlandırılmıştır. Oysa ki İbn-i Teymiye, bacağı “Hader” hastalığına uğrayan kimsenin, “Yâ Muhammed!” demesini güzel bulmuştur. Bu ise, İbn-i Teymiye hakkında “Mektebu’l-İslâmî” diye adlandırılan yayınevinin Hicrî 1405 – Rumî 1985 tarihindeki beşinci baskısı olan “El‑Kelimuttayyib Güzel Kelime” adlı kitabında sabittir ve doğrudur. Bu da, onun “Et‑Tevessul Ve’l-Vesîle Tevessül ve Vesile” adlı kitabında dediğine muhaliftir. İşte Muhammed İbn-u Ăbdulvehhâb, ona“Et‑Tevessul Ve’l-Vesîle” adlı kitabında söylediği hususta katılmış ve “El‑Kelimu’t-tayyib” adlı kitabında söylediği hususta ise ona karşı çıkmıştır. “Hader”, doktorlar arasında bilinen, bacakta meydana gelen bir hastalıktır.

·Hizbul-Ihvân, Hicrî 1387 yılında ölen Mısır’lı Seyyid Kutub’a tâbidir.

Hizbu’l-İhvân, Seyyid Kutub’a, “Kim, tek bir hüküm dahi olsa, Kur-ân’ın hükümleri dışındaki bir hükümle hükmederse, şüphesiz ki Allâh’ın uluhiyetini reddetmiş ve kendisi için uluhiyeti iddia etmiştir.” sözünde uymuştur. Seyyid Kutub bu sözü, Allâh’u Teãlâ’nın şu Kelâmı’na dayanarak söylediğini iddia etmiştir:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فَُأوَلئِكَ هُمُ الْكافرون 4

Böylece Seyyid Kutub, kanunla hükmeden devlet yöneticilerinin ve halkın kanını helâl kılmıştır. Onun bu ayet için yaptığı tefsir, Resûlullâh’in sallallâhu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olan Ăbdullâh İbn-u Abbâs’ın -radıyallâhu ănhumâ- yaptığı tefsire muhaliftir. Oysa o, Kur’an’ın tercümanı diye tanınmıştır. Ayrıca Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, onun Kur-ân’ı anlaması için dua etmiştir. “Sahih-i Buharî’nin” 1. cildinin 25. sayfasının Peygamber’in sallallâhu aleyhi ve sellem “Yâ Allâh! Ona kitabı öğret.” sözünün bölümünde, Resulullâh’ın sallallâhu aleyhi ve sellemonu kucaklayıp: “Yâ Allâh! Ona kitabı öğret.” dediği geçiyor. Ayrıca şöyle de demiştir: “Yâ Allâh! Onu Dîn’de fakih kıl ve ona tevili öğret.” yani Kur-ân’ın tefsirini. İbn-i Hibbân’ın rivayet ettiği bu hadis de sahihtir. Onun yaptığı bu tefsir, sadece İbn-i Abbâs’ın tefsirine değil, ondan başka sahabelerin ve onlardan sonra günümüze kadar onlara tâbi olan İslâm âlimlerinin tefsirine de muhaliftir.
El-Hâkim’in “El‑Mustedrak” adlı kitabının 2. cüzünün 313. sayfasında, Ăbdullâh İbn-u Abbâs hakkındaki zikrettiği şu sözü sabittir: “Bize, Ahmed İbn-u Süleyman el-Mûsilî, Ali İbn-u Harb’den, o da Sufyân İbn-u Uyeyne’den, o da Hişâm İbn-u Hacîr’den, o da Tavus’tan İbn-i Abbâs’ın -radıyallâhu ănhu- konuyla ilgili olan ayetin tefsirinde şöyle dediğini anlatmıştır: “O, onların gittikleri küfür değildir. O, İslâm’dan çıkaran küfür değildir. 5 ومن لم يحكم بما أنزل الله فَُأوَلئِكَ هُمُ الْكافرون. O, büyük olan küfrün gerisinde olan bir küfürdür. Din’den çıkarmayan büyük bir günahtır.” Bu, isnadı sahih olan bir hadistir.
İbn-i Abbâs’ın: “… büyük olan küfrün gerisinde kalan küçük olan bir küfürdür.” sözü, riyaya benzer. Resulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, ona ‘küçük şirk’ adını vermiştir. Yani bu, Allâh’tan başkasını son derece yüceltme suretiyle yapılarak İslâm Dini’nden çıkaran büyük şirk değildir; Dolayısıyla insanı İslâm Dini’nden çıkaran şirk, bu Allâh’tan başkasını son derece yüceltme suretiyle yapılan şirktir. El-Hâkim, “El‑Mustedrak” adlı kitabında Resulullâh’in sallallâhu aleyhi ve sellemmealen şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Riyâdan sakının! Muhakkak ki o, küçük şirktir.”

İşte, Resulullâh’ın sallallâhu aleyhi ve sellem küçük şirkin bulunduğunu bildirmiş olduğu gibi, İbn-i Abbâs da Allâhu Teãlâ’nın buyurduğu el‑Mâideh suresinin, 44. ayetinde فَُأوَلئِكَ هُمُ الْكافرونolarak geçen kısmı tefsir ederken “O büyük olan küfrün gerisinde kalan küçük olan bir küfürdür İslâm’dan çıkaran bir küfür değildir.” demiştir. Allâhu Teãlâ, ümmetin büyük âlimi ve Kur-ân’ın tercümanı olan İbn-i Abbâs’tan razı olsun ve onu hayırla mükâfatlandırsın.
Bunun beyanı ise şöyledir: Müslümanı öldürmek ve namazı terk etmek gibi büyük günahların, isnadı sahih olan hadislerde, küfür olduğu geçmektedir. Fakat Resulullâh bunun, İslâm’dan çıkaran yani onu yapanı Din’den çıkaran bir küfür olduğunu demek istememiştir. Bu, o günahı küfre benzetmek manasına gelir.

Tıpkı Resûlullâh’in sallallâhu aleyhi ve sellem kâhinlerin yanına gidip onların dediklerini gaybı bildiğine inanmadan tasdikleyen kişinin hakkında mealen şöyle buyurduğu gibi: “Kim arrafın veya kâhinin yanına gidip onun dediğini tasdik ederse, o, Muhammed’e inmiş olanlara karşı küfür içinde olur.” Bu, sahih bir hadistir. Fakat Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem burada, Müslümanın sadece kâhinlerin yanına gidip onları tasdik etmekle İslâm’dan çıkmış olacağını kastetmemiştir.6 Resûlullâh’ın burada demek istediği , bunun küfre benzeyen büyük bir günah olmasıdır.

Ayrıca mealen şöyle de buyurmuştur: “Müslümana sövmek fasıklıktır, ona karşı savaşmak ise küfürdür.” İşte, Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “… ona karşı savaşmak küfürdür.” sözüyle Müslümanın, Müslümana karşı savaşmasının Din’den çıkaran bir küfür olduğunu söylemek istememiştir. Peygamber Efendimiz’in sallallâhu aleyhi ve sellem burada kastettiği şey, onun küfre benzeyen büyük bir günah olmasıdır. Çünkü Kur-ân’ı kerim, Müslümanlardan birbirlerine karşı savaşan iki grubu mümin olarak adlandırmıştır. Allâhu Teãlâ şöyle buyuruyor:

إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 7

Ayrıca Sahih-i Muslim’de meşhur sahabi Berâ İbn-u Âzib’in şöyle dediği geçmektedir: “Şu ayet: ومن لم يحكم بما أنزل الله فَُأوَلئِكَ هُمُ الْكافرون 8 ve bundan sonra gelerek birinde فَُأوَلئِكَ هُمُ الظالمون 9 ve diğerinde de فَُأوَلئِكَ هُمُ الفاسقون 10, diye geçen iki ayet olmak üzere bunların hepsi, Allâh’ın indirdiği hükümlerden başka hükümlerle hükmeden Müslümanlara değil, Allâh’ın indirdiği hükümlerden başka hükümlerle hükmeden gayr-i Müslimlere inmiştir. Bu ayetler, gayr-i Müslimler hakkındadır.”

Bu ayetin tefsiri hususunda sahih bir isnat dayanak ile sahabiler hakkında geçen, ancak bu iki tefsirdir, Ăbdullâh İbn-u Abbâs’ın tefsiri ile Berâ’nın tefsiri. İşte İslâm âlimleri, Hicrî 14. asrın yarısına yakın olan zamana kadar, buna göre hareket etmişlerdir.

Sonra Mısır’da Seyyid Kutub denilen bu adam ortaya çıkmış ve Kur-ân’ın tefsirini yaparak, bir meselede dahi olsa Kur-ân dışında hükmedeni tekfir etmiştir, yani diğer bütün hükümlerde şeriata göre hükmetmesine rağmen. Ayrıca, böyle bir devlet yöneticisinin hükmü altında olan halkı da tekfir ediyor.

Bu günlerde ise İslâmî ülkelerde bulunan bütün devlet yöneticileri birden fazla meselede: boşanma, miras, nikâh ve vasiyette şeriata göre Kur-ân’ın hükmüyle hükmetmelerine rağmen bir çok davada şeriat dışında hükmediyorlar.

Buna rağmen Seyyid Kutub ve onun yanlıları, onları ve onların hükmü altındaki halkı, kendileriyle birlikte devlet yöneticilerine karşı ayaklananlar hariç, tekfir ediyor ve silahla, bombalamakla ve bundan başka herhangi bir şekilde yapabildikleri bir vesile ile onların öldürülmelerini helâl kılıyorlar.

Seyyid Kutubun bu hususta söylediğinin örneği ancak geçmişteki Haricîlerde görülmüştür. Muhakkak ki onlar, Müslümanı zina, içki içmek, rüşvet, dostluk veya yakınlık için şeriat dışında hükmetmek gibi işlenen günahtan dolayı tekfir ederlerdi.

Seyyid Kutub on bir sene Allâh ı inkar eden biri olarak yaşamıştır ve bu onun kendi itirafıdır. Sonra Şeyh Hasan el‑Bennâ’nın -Allâh ona rahmet eylesin- toplamış olduğu Hizbul-İhvân’a sığınmıştır. Daha sonra Seyyid Kutub ve daha başkaları Hasan el‑Bennâ hayattayken, onun salim olan yolundan yani şeriatın hükmünden başka bir hükümle hükmeden Müslümanın tekfir edilmediği yolundan sapmışlardır. Şeyh Hasan onların hak olan yoldan saptıklarını öğrendiğinde: “Onlar ne kardeştir ne de Müslümandırlar.” demiştir.

Şeyh Hasan el‑Bennâ’nın zamanında ona tâbi olanlardan Dr. Muhammed el‑Gazalî’nin “Min Meãlimil‑Hak Doğruluğun İşaretinden” adlı kitabının 264. sayfasındaki açıklaması şöyledir: “Üstat Hasan el-Bennâ, daha cemaatini oluşturduğu ilk sıralarda buna benzer cemaatlerin çoğunluğunu oluşturan ileri gelen ve toplumsal tesliyeyi arayan kişilerin ciddî durumlar???? için uygun olmadıklarını bildiğinden dolayı “Nizâm‑ı Hâs” diye adlandırılan özel bir teşkilât kurdu. ??? Fakat gizli kalan bu gençler, sonradan cemaatin başına şer ve bela olmuşlardır. Böylece birbirlerini öldürüp terörizm ile yıkıcılığa alet olmuşlardır. Hasan el-Bennâ ölmeden önce onlar hakkında şöyle demiştir: “Onlar ne kardeştir ne de Müslümandırlar.” Burada sözü sona ermiştir.

Daha sonra insanlardan birçoğu Seyyid Kutub’un bu tefsiriyle fitneye uğrayıp Mısır, Cezayir, Suriye ve bunlardan başka yerlerdeki birçok insanın Seyyid Kutub’un görüşlerine muhalefet ettikleri için öldürülmesini Allâh’tan sevap umulan hayırlı bir amel sayıp, onları öldürmekle onun dediklerini yerine getirdiler. Bunlara bir örnek, Suriye’nin Halep şehrine bağlı Afrîn adındaki bir köyün müftüsü olan bir şeyhi öldürmeleridir. Bu şeyh onlara muhalefet ettiği için, yatsı namazından sonra insanlar camiden ayrılıp, onunla birlikte bir başka adam kaldığında, onun yanına gelip onu kurşunlamaya kalkışmışlar ve bu sırada beraberinde bulunan o kişi kendisini şeyhin üstüne atmış, böylece onlar önce onu, sonra da şeyhi öldürmüşlerdir. Bu şeyhin adı da, Şeyh Muhammed eş‑Şâmî’dir –rahimehullâh-. Geçmişte ve şimdiki zamanlarda Kur-ân dışında hükmetmek, ya rüşvet ya yakınlık ya da ileri gelmiş insanları razı etmek için meydana gelmiştir ki Müslümanlar onları Kur-ân’ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmetmelerinden dolayı tekfir etmemişlerdir. Fakat onları fasık olarak saymışlardır.

Bunlar, Seyyid Kutub’a tâbi olanlar, cemaatlerini ifade etmekte değişik isimler de kullanıyorlar. Kırk yıl önce Mısır’da ve başka ülkelerde “Hizbul-İhvânil-Muslimîn Müslüman Kardeşlerin Partisi”, Lübnan’da da “İbâdurrahmân Rahmân’ın Kulları” adı altında kendilerini iki isimle tanıtmışlardır. Sonra onlar, sırf insanların, kendilerinin itikaden ve amelen İslâm’ın hakikatine çağırdıklarını zannetmeleri için “İslâmî Cemaat” adı altında umumî bir isim çıkarmışlardır. Hâlbuki gerçek hâlleri böyle değildir.

·Hizbu’t-Tahrîr ise, Hicrî 1400 yılında ölen Filistin’li Takiyyuddîn en‑Nebehânî’ye tâbidir.

Hizbut‑Tahrir’in ümmet‑i Muhammed’den ayrılmış oldukları şeylerden biri, onların şu sözüdür: “Kim halifeye biat etmeden ölürse, onun ölümü cahiliye putperestlerin ölümü olmuş olur.”

Onların sözüne göre 100 seneyi aşkın bir süreden beri ölen her Müslümanın ölümü cahiliye ölümüdür. Çünkü, o zamandan beri bir halife bulunmamaktadır. Bütün Müslümanların işlerini idare eden umumî halifeye gelince, o, uzun zamandan beri yoktur. Müslümanların bu günde halife tayin edememelerinde özürleri vardır. Yani halk bu gün bir halife tayin edemiyor. O hâlde onların suçu nedir!?
Allâhu Teãlâ şöyle buyuruyor:

لايُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلا وُسْعهَا 11

Manası: Allâh, kulu gücünün yetmediği şeyle yükümlü kılmaz.
Dalâlet bakımından bundan daha şiddetli olanı ise onların şu sözüdür: “Kul, ittirarî isteğe bağlı olmayan yaptıklarını değil, ihtiyarî isteğe bağlı yaptığı fiilleri yaratır.”
Böylece Allâh’ın buyurduğu şu ayet‑i kerimeye muhalif oldular:

الله خَالِق كُلِّ شَئ 12

Manası: Allâh her şeyin yaratıcısıdır.
Çünkü bu ayette zikredilen شيء şey” kelimesi hem cismi hem de cismin amelini içermektedir.

Şu ayete de muhalefet etmişlerdir:

هَلْ مِنْ خَالِق غَيرُ الله 13

Manası: Allâh’tan başka Yaratıcı yoktur.

Ayrıca şu ayete de muhalif olmuşlardır:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لله ربِّ العَالمين لا شَريكَلَه 14

Manası: Namaz kılmak ile hac ameli ki, onların ikisi kulun yaptığı ihtiyarî fiillerdendir. Doğmak ile ölmek ise kulun ittirarî fiillerindendir. İşte bunların hepsini, Allâh kendisine ait yaratmasıyla varlığa getirmiştir. Bunda ise O’nunla hiç kimse ortaklaşamaz, yani onları yoktan var eden sadece O’dur.

Dolayısıyla bu ayetler gösteriyor ki, varlığa giren bütün her şey: cisim, hareket, durgunluk, renk, düşünce, acı, zevk, anlayış, güçsüzlük, zayıflık ve benzeri şeyler başkasının yaratmasıyla değil, Allâhu Teãlâ’nın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Kullar, ancak yaparlar; fakat yaratmazlar. Bu da, seleften halefe kadar günümüze kadar gelen bütün Müslümanların icmasıdır.

Kulun, genel olarak ihtiyarî yaptığı ve ihtiyarî olmaksızın yaptığı fiilleri yaratmadığını gösteren ayetlerden biri de, Allâhu Teãlâ’nın şu Kelâmı’dır:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ 15

Allâh, bu ayette onların sahabelerin öldürmediklerini, sadece kendisinin onları yaratma bakımından öldürdüğünü bildiriyor. Hâlbuki Müslümanlar savaşıp öldürmüşlerdir. Fakat Allâh, onların hakikat bakımından öldürmediklerini bildiriyor. Sahabelerin bu öldürmeleri hâsıl olmuştur. Fakat onların bu öldürmelerini, onlar değil Allâh yaratmıştır. Onlar, onu kesib 16 ve zahir bakımından yapmışlardır. Allâh ise yaratmıştır, yani onu yoktan var etmiştir. Sonra Allâhu Teãlâ bu ayetin devamında şöyle buyuruyor:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهََ رَمَى 17

Allâhu Teãlâ, hakikat ve varlığa getirme bakımından –o da yoktan var etmektir- Resûlullâh’ınsallallâhu aleyhi ve sellem atmadığını bildiriyor, yani meydana gelen atışı Resulullâh yaratmamıştır. Bilakis onu Allâh yaratmıştır, yani ondaki hâsıl olan o atışı Allâh varlığa getirmiştir. Allâhu Teãlâ bir bakımdan atışı Efendimiz Muhammed’in sallallâhu aleyhi ve sellem yaratmadığını bildiriyor ve bir bakımdan da onun o atışı yerine getirdiğini bildiriyor. Yani o atışın, Resûlullâh tarafından yaratılmadığını, ancak onun kesbetmesi bakımından, yani onu yaratmış olmaması bakımından o atışı yerine getirdiğini bildiriyor.

O hâlde Tahrircilerin bu ayetlere karşı muhalefeti açıktır. İmam Ebu Hanife şöyle demiştir: “Kulların amelleri, kendilerinin bir fiili, Allâh’ın da yarattığı bir şeydir.“ Ümmetin selefi geçmişleri ile halefi sonraki gelenleri işte bu inanç üzerindedirler. Buna karşı muhalif olan inanç ise, Allâh’ın kitabına ve Resûlullâh’ın hadisine muhalefet etmiş olur.
Buharî ve daha başkalarının rivayetine göre Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem umreden veya savaştan geri döndükten sonra şöyle derdi: “Tek olup ortağı olmayan Allâh’tan başka İlâh yoktur. O, kuluna yardım etmiş, savaşan kullarını aziz kılmış ve tek O, düşmanları yenilgiye uğratmıştır.”

Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, düşmanların yenilgiye uğramasının, ancak Allâhu Teãlâ’nın yaratmasıyla olduğunu ve yaratmada O’nun ortağı olmadığını bildiriyor.
Hâlbuki zahirde düşmanları yenilgiye uğratmak, onlardan sahabelerden meydana gelmiştir. İşte bu, delillerin en açık olanıdır.

Kulların, bütün hallerde amellerini yaratmadıklarına delâlet eden başka ayetler daha vardır. Allâh’ın şu Kelâmı gibi:

وَاصْبِرْ ومَا صبرُكَ إِلا بِالله 18

Manası: Kulun sabır göstermesi, ancak Allâhu Teãlâ’nın onu sabırlı kılmasıyladır.
Ve şu Kelâmı gibi:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِالله 19

Manası: Kulun muvaffakiyeti, ancak Allâhu Teãlâ’nın muvaffak kılmasıyladır.
Bu خَلَقَĤaleka” kelimesi, yoktan var etme anlamında kullanıldığında sadece Allâh hakkında kullanılır. Ancak خَلَقَĤaleka” kelimesinden şekil vermek, yalan söylemek veya bir şey kararlaştırma kast olunursa o zaman kullar hakkında kullanılması doğru olur.
Allâhu Teãlâ Ĩsâ –ăleyhisselâm- hakkında şöyle buyuruyor:

وإذْ تخلُقُ منَ الطِّينِ كهَيْئَةِ الطَّير 20

Buradaki تَخْلُقُTeĥluku” Ĩsâ’nın şekil vermesi manasına gelir, o, yarasayı yoktan var eder manasına gelmez.
Allâhu Teãlâ’nın buyurduğu şu ayet de buna benzer:

تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُالْخَالِقِين 21

Bu ayetteki خلقĤalk kelimesinin manası takdir etmektir; yoktan var etmek manasına gelenخلقĤalk değildir. O hâlde ayet “Allâh, takdir edenlerin en iyisidir.” manasına gelir.
Ayrıca Allâhu Teãlâ şöyle buyuruyor:

وَتَخْلُقُونَ إِفْكا 22

Allâhu Teãlâ bu ayette, müşriklere خلقĤalk etmeyi, yani yalan söylemeyi isnat etmiştir. Bu, yoktan varlığa getirmek manasında yalan söylemeyi yaratıyorlar manasına gelmez.
خلقĤalk kelimesinin, bir şeyi kararlaştırma manasında kullanılması da eski zamanın Araplarında bilinmiş bir şeydir. Şairlerden birisi şöyle der:

ولأنت تفرِي ما خلقتَ وبعضُ القومِ يخلُقُ ثم لا يفري

Yani bu şair methettiği kişiye diyor ki: “Sen kararlaştırdığını uygularsın, bazıları ise kararlaştırır sonra gerçekleştirmez.”

Son Söz

Allâhu Teãlâ’nın, Müslümanlara münkeri ortadan kaldırmayı farz kılması bakımından, bunlara karşı ve sahabe günlerinden bu asra kadar gelen bütün Müslümanların inancına muhalefet eden her fırkaya karşı insanları uyarmak farzdır.
Bu doğru yoldan sapanlar, Ehl‑i sünnetin çokluğu itibariyle az olan küçük gruplardır. Resûlullâhsallallâhu aleyhi ve sellem Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaate bağlanmayı tavsiye etmiştir. Resûlullâhsallallâhu aleyhi ve sellem sahih bir hadis-i şerifte mealen şöyle buyurmuştur: “Cemaate Ehli Sünnet Ve’l-Cemaate tutunun ve sakın parçalanmayın. Muhakkak şeytan bir kişi ile beraber, iki kişiden ise çok uzaktır. Cennetin ortasını daha iyi olan yerini isteyen, cemaattan ayrılmasın.” Bunu Tirmizî “Câmi^” adlı kitabında rivayet edip sahih ve hasen bir hadis olduğunu söylemiştir. Ayrıca İbn-i Hibbân , İbn-i Mace ve daha başkaları da bunu rivayet etmişlerdir.

Bizim bu üç fırkaya olan nasihatımız ise, Din ilmini -Muhammed İbn-i Ăbdulvehhâb’ın kitaplarından değil, Seyyid Kutub’un kitaplarından değil, Takiyyuddin en-Nebehânî’nin kitaplarından da değil- Ehl-i Sünnet âlimlerinin ağızlarından öğrenmeleridir. Bilâkis ilim ehlinin huzurunda, Buharî’nin “Ĥalkul Ef‑ãl Fiillerin Yaratılışı” adı verilen kitabı, Ebu Cafer et-Tahavî’nin “El-Ăkîdetuttahâviyyeh Tahâviyye Akidesi” adı verilen kitabı ve İmam Mansur Ăbdulkâhir İbn-u Tâhir el-Bağdâdî’nin “El-Esmâ-u Ve’ssifât İsimler ve Sıfatlar” adı verilen kitabı gibi muteber olan ulemanın kitaplarını okusunlar. Eğer akidenizi terk eder, bu akideleri alır ve şehadeti getirirseniz, o zaman doğru yolu bulmuş olursunuz. Sonunda herkes Allâh’a hesap verecektir.
Allâhu Subhânehû ve Teãlâ en iyi bilendir.

Mustafa Kemal Kırışgil

DİPNOTLAR:
[1] Âli Ǐmrân suresi, 110. ayet
[2] Rivayet eden el-Beyhakî
[3] Eş‑Şûrâ suresi, 11. ayet
[4] El‑Mâideh suresi, 44. ayet / Ayetin zahiren manası şöyledir: “Allâh’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kâfirdirler.“ Fakat buradaki kâfirden denilmek istenen, küfre benzeyen büyük günah işleyen kişidir.
[5] El‑Mâideh suresi, 44. ayet
[6] Bir Müslüman, kâhinin yanına gidip onu dinledikten sonra : “Onun dediği belki olur, belki de olmaz.” demekle kâfir olmaz, ama büyük günah işlemiştir. Fakat onun gaybı bildiğine inanırsa kâfir olur.
[7] El‑Hucurât suresi, 9. ayet
[8] Ayetin zahiren manası şöyledir: “Allâh’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kâfirdirler.” Fakat buradaki kâfirden denilmek istenen, küfre benzeyen büyük günah işleyen kişidir.
[9] El‑Mâideh suresi, 45. ayetin manası: “Allâh’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler zalimdirler.”
[10] El‑Mâideh suresi, 47. ayetin manası: “Allâh’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler fasıktırlar.”
[11] El‑Bakarah suresi, 286. ayet
[12] Ez‑Zumer suresi, 62. ayet
[13] Fâŧir suresi, 3. ayet
[14] El‑Enãm suresi, 162. ayet [15] El‑Enfâl suresi 17. ayet önceki sayfaya gelecek
[16] Kesib: Kulun, kastını ve isteğini bir amele doğru yöneltmesidir.[17] El‑Enfâl suresi 17. ayet [18] En‑Nahl suresi, 127. ayet
[19] Hûd suresi, 88. ayet
[20] El‑Mâideh suresi, 110. ayet
[21] El‑Mu´minûn suresi, 14. ayet
[22] El‑Ankebût suresi, 17. ayet

3.006 thoughts on “Dört Sapık Fırkaya Karşı Uyarı Risalesi

 1. I will right away grab your rss as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 2. I simply had to appreciate you once again. I do not know the things I would have made to happen in the absence of the entire smart ideas documented by you over such a situation. It was actually the challenging scenario for me, but taking a look at this professional style you dealt with that made me to jump for fulfillment. I will be thankful for this work and then pray you are aware of a powerful job that you’re putting in instructing people with the aid of your webblog. I am sure you have never got to know any of us.

 3. I intended to write you this little bit of note to help give thanks the moment again with your breathtaking information you’ve contributed here. It’s really particularly open-handed with you to make extensively precisely what a lot of folks could possibly have distributed as an e-book to end up making some profit for themselves, primarily seeing that you might have tried it in case you desired. These pointers likewise worked to become a great way to fully grasp that the rest have similar desire similar to mine to understand whole lot more when considering this condition. I’m sure there are many more fun instances ahead for folks who browse through your website.

 4. I not to mention my friends appeared to be analyzing the nice procedures from your web blog while suddenly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those secrets. All of the boys appeared to be stimulated to read all of them and have now in actuality been having fun with them. Appreciation for indeed being considerably helpful as well as for picking out this form of extraordinary themes millions of individuals are really desperate to discover. My sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 5. Hi there would you mind sharing which blog platform
  you’re working with? I’m planning to start my own blog in the
  near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 6. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours these days, yet
  I by no means found any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all
  web owners and bloggers made just right content material as you did, the internet
  might be much more helpful than ever before.

 7. You have made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this web site.

 8. Helpful information. Fortunate me I found your site by chance, and I’m stunned why this accident did not happened in advance! I bookmarked it.

 9. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
  advice. Perhaps you could write next articles referring to
  this article. I want to read even more things about it!

 10. Geri bildirim: air max 270
 11. There are some fascinating deadlines on this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as nicely

 12. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you suggest a good internet
  hosting provider at a honest price? Cheers, I
  appreciate it!

 13. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be
  running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 14. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the
  exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service?

  Thanks!

 15. Geri bildirim: kobe 11
 16. Spot on with this write-up, I truly think this web site wants way more consideration. I抣l in all probability be again to learn far more, thanks for that info.

 17. Geri bildirim: nike air force
 18. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Cheers

 19. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 20. What i don’t realize is in fact how you are no longer really much more well-favored than you may be now. You are so intelligent. You realize therefore considerably in the case of this matter, produced me individually imagine it from so many various angles. Its like women and men are not interested except it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs great. At all times maintain it up!

 21. I am often to running a blog and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and keep checking for brand new information.

 22. Thank you so much for giving everyone a very spectacular possiblity to discover important secrets from this site. It’s usually so lovely and also jam-packed with amusement for me personally and my office colleagues to search your web site not less than 3 times in one week to find out the latest items you will have. And lastly, I am at all times fulfilled with the eye-popping guidelines served by you. Selected 1 ideas on this page are in truth the most effective we’ve had.

 23. Geri bildirim: supreme clothing
 24. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 25. It is the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have learn this put up and if I may I desire to recommend you few interesting things or advice.

  Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I wish to learn even more issues approximately it!

 26. I love what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the good works guys I’ve included you guys to
  my own blogroll.

 27. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.

  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 28. Everything is very open with a very clear description of the challenges.
  It was truly informative. Your website is extremely helpful.

  Many thanks for sharing!

 29. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could
  we communicate?

 30. I am suure this podt hhas touched alll thhe internt
  people, itts rwally realky fastidkous article onn bilding upp neww
  weeb site.

 31. At this time it seems like Expression Engine is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what
  you are using on your blog?

 32. Geri bildirim: hermes belt
 33. Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested
  to see if it can survive a 40 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now broken and she has 83 views. I know this is entirely
  off topic but I had to share it with someone!

 34. Geri bildirim: curry 6
 35. I believe everything posted was actually very reasonable.
  But, think about this, suppose you composed a catchier post title?
  I ain’t saying your information is not good, but suppose
  you added a title that makes people want more?
  I mean Dört Sapık Fırkaya Karşı Uyarı Risalesi
  – Ecyad(Ehli Sunnet İnancını koruma ve Yayma derneği)
  is a little boring. You should peek at Yahoo’s front page and see how they create article headlines to get people to open the links.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people excited about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it would bring your blog a little livelier.

 36. Geri bildirim: lebron shoes
 37. Geri bildirim: jordan retro
 38. I抎 must examine with you here. Which isn’t one thing I often do! I take pleasure in studying a post that can make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 39. Geri bildirim: louboutin shoes
 40. Geri bildirim: jordan 4
 41. My partner and I stumbled over here coming from a different page and
  thought I may as well check things out. I like what I see so now
  i’m following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 42. I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work and coverage!

  Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 43. Geri bildirim: supreme hoodie
 44. If some one desires to be updated with newest technologies afterward he must be go to see this website and be up to date daily.

 45. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have learn this post and if I may just I want to recommend you few fascinating issues or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I desire to learn more things about it!

 46. Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through
  some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 47. Geri bildirim: russell westbrook shoes
 48. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same
  layout and design. Superb choice of colors!

 49. I will immediately seize your rss feed as I can not in finding your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me know so
  that I may subscribe. Thanks.

 50. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and
  I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 51. Geri bildirim: goyard tote
 52. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much
  the same page layout and design. Superb choice of colors!

 53. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 54. What’s up, its pleasant piece of writing concerning media print, we all be familiar with media is a great source of data.

 55. Hello there, just became alert to your blog through Google, and
  found that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 56. I think this is one of the most vital info for me.
  And i am glad reading your article. But should remark
  on some general things, The website style is wonderful,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

 57. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so
  I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and great design.

 58. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 59. My brother recommended I may like this web site.
  He was once totally right. This post truly made my
  day. You cann’t consider simply how much time I had spent for this information!
  Thank you!

 60. Hello there! I just want to give you a big thumbs up for your great information you have
  right here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 61. Geri bildirim: nike air max 270
 62. I wish to convey my admiration for your kind-heartedness giving support to those people who really want guidance on this important question. Your very own commitment to getting the message up and down became extraordinarily good and has frequently helped professionals like me to reach their objectives. Your entire helpful hints and tips means so much a person like me and additionally to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.

 63. Geri bildirim: balenciaga
 64. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all
  significant infos. I would like to see more posts like this .

 65. It is appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time
  to be happy. I have learn this publish and if I could I wish to counsel you some fascinating
  things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn more issues approximately it!

 66. Geri bildirim: supreme clothing
 67. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 68. My wife and i have been very lucky when Michael managed to conclude his reports via the precious recommendations he came across using your web site. It is now and again perplexing just to possibly be offering things which usually most people have been making money from. We keep in mind we have got the website owner to be grateful to for this. All the illustrations you made, the easy site menu, the relationships your site assist to instill – it is everything amazing, and it is facilitating our son and us know that that theme is brilliant, which is unbelievably pressing. Thank you for the whole lot!

 69. Geri bildirim: supreme
 70. Geri bildirim: golden goose sneakers
 71. I simply wanted to appreciate you once again. I am not sure the things that I would have followed without the actual points documented by you concerning that situation. Entirely was a real scary scenario in my opinion, nevertheless looking at a specialised fashion you dealt with it made me to cry over joy. I’m grateful for your support as well as trust you really know what a great job you happen to be putting in teaching many others with the aid of your websites. Probably you’ve never encountered any of us.

 72. Geri bildirim: bape hoodie
 73. Geri bildirim: supreme new york
 74. Geri bildirim: jordan retro
 75. Hello, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, very good blog!

 76. Geri bildirim: jordan shoes
 77. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 78. It is the best time to make some plans for the long run and it’s
  time to be happy. I have learn this put up and if I may I want to recommend you few fascinating issues or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.

  I want to read more issues approximately it!

 79. Its such as you read my mind! You seem to understand so much approximately this, such as
  you wrote the e book in it or something. I think that you
  simply can do with a few p.c. to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 80. As long as you allow your physician know you have such health care issues as tummy lesion, red blood cell disorder, bleeding ailment, liver condition, recent cardiac arrest, heart disease, retinitis pigmentosa, current movement or coronary infarction, chest pain, hypertension, tadalafil 20 couponlow blood tension, heart tempo problem or renal illness, your treatment is likely to be safe and extremely effective. For a lot of patients nonetheless just half a hr is needed for a firm erection ample to have sex.

 81. I will right away take hold of your rss feed as I can’t
  to find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me know so that I may subscribe.

  Thanks.

 82. tadalafil 10 is recommended to address male impotence, additionally called erectile dysfunction. You should never exceed the dose of Tadalafil you have been recommended, as you are not likely to get additional profit from this procedure. If you see our contrast web page, you will quickly be able to find out which of the pharmacies on the special list we are offering is the very best one and offers finest quality generic Tadalafil that includes the same quantity of Cialis, making it the very same in top quality as trademark name Tadalafil, while it costs several times less to you. Typically penile erection is created by an enhanced blood inflow into the cells of the penis and regarding the help of specific excitement allows the person to achieve particular suppleness of the penis required to finish sex-related sex. Tadalafil (Cialis) is a commonly suggested medicine particularly created for the therapy of erectile dysfunction. There is absolutely nothing you could do to stay away from these symptoms, as they may show that your body is readjusting to the amount prescribed, yet you could see to it your mild negative side effects do not become worse.

 83. Geri bildirim: supreme hoodie
 84. I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its
  really really fastidious paragraph on building up new web site.

 85. I think this is one of the most important info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is perfect, the articles is
  really excellent : D. Good job, cheers

 86. I’ve been browsing online more than 3 hours
  lately, but I by no means found any interesting article like yours.
  It is pretty price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content material
  as you did, the web can be a lot more useful than ever before.

 87. What’s up to all, how is the whole thing, I think every
  one is getting more from this website, and your views are pleasant designed for new viewers.

 88. Geri bildirim: mbt shoes
 89. Geri bildirim: moncler jackets
 90. Quality articles is the crucial to be a focus for the users to visit the site, that’s what this web page is providing.

 91. Individuals utilizing nitrates must never use them together with Tadalafil, as extremely major responses are feasible. This is needed to make sure the interactions are not most likely to happen, and the patient will certainly profit from both therapies. The stimulation can be physical, aesthetic and mental – normally, people that took tadalafil daily india often mention much better to any kinds of excitement, getting strong constructions faster and having the ability to keep them for a great deal longer. You will certainly have to state any sort of situations of priapism to your physician as this condition can bring about the long-lasting damage of the cells of the penis. You will certainly additionally should see to it you speak with your medical company regarding such medicines used as antidepressants, rifapentine, seizure medicines, HIV or AIDS medicines, prescription antibiotics, rifampin, barbiturates, prostate ailment medicines, antifungals or high blood stress medications, as communications have been reported. Given that Tadalafil is a highly-efficient erectile disorder medicine whose results can last for up to 36 hrs, you ought to not take it more commonly than when every 24 hours. Erectile dysfunction is identified in millions of men every year no matter of their age and health and wellness condition, and Tadalafil is just one of the three most efficient and prominent medicines offered.

 92. Geri bildirim: kd shoes
 93. Here is a listing of the most popularly suggested medications that have been stated to create interactions with Tadalafil: alpha blockers, lovastatin, phenobarbital, fluoxetine, delavirdine, impotence medications, dexamethasone, HIV protease preventions, fluvoxamine, clarithromycin, medications for high blood stress, antifungals, cyclosporine, rifabutin, diltiazem, verapamil, sertraline, rifampin, isoniazid, metronidazole, phenytoin, cimetidine, erythromycin, efavirenz, and danazol. Isosorbide nitroglycerin, dinitrate or isosorbide mononitrate are most popular nitrate based medicines that in combo with Tadalafil could trigger fainting, movement, cardiovascular disease as well as fatality since of abrupt come by blood pressure. You will certainly quickly find out exactly how you can purchase Tadalafil that would certainly be equally as high in top quality as its trademark name version, but it will certainly be the exact same aged generic Tadalafil made by a reliable firm. Tadalafil is a PDE5 inhibitor whose primary objective is to provide fuller erections that are likewise much more sturdy. Never ever combine otc tadalafil with such drugs as alpha-blocker medications, entertainment drugs, nitroprusside, or nitrates, as this can lead to significant wellness impacts the intensity of which can not be foreseen.

 94. Geri bildirim: adidas yeezy
 95. A lower or higher amount could additionally be required if you are going to take Tadalafil in addition to seizure medications, doxazosin, imatinib, blood or heart stress medicines, antidepressants, prescription antibiotics, diclofenac, HIV/AIDS medication, rifampin, isoniazid, antifungal medicines, or conivaptan, as otherwise either of your therapies could end up being less effective. Naturally, most of the times, you will certainly be getting a common version of tadalafil, but if you understand a point or more regarding medications and the way they are produced, you will recognize this just indicates an opportunity for you to spend less without missing out on the high quality. Significant negative side effects are also feasible, although take place in really uncommon instances. Report the complying with health problems to your medical professional: diabetic issues, hypertension or reduced blood pressure, heart failure, a history of a movement, chest discomfort, hyperlipidemia, uneven heartbeat, retinal conditions, liver or renal condition, hemorrhaging disorders, tummy abscess, cardiovascular disease, bone marrow cancer cells, unusual shape of the penis that might indicate conditions such as Peyronie’s disease, blood ailment, leukemia or a history of a serious eye disorder referred to as NAION. This indicates you may to be able to completely take advantage of either or both your procedures.

 96. You will certainly additionally have to inform your health and wellness care supplier of any kind of medicines you are taking currently, such as erythromycin, telithromycin, rifampin, dalfopristin, voriconazole, doxazosin, HIV/AIDS medicines, antidepressants, conivaptan, heart, blood or ketoconazole pressure medicines, diclofenac, imatinib, clarithromycin, seizure medicines, itraconazole, isoniazid, and clotrimazole. tadalafil price comparison (Cialis) is a drug planned for oral administration made use of to address impotence.

 97. Geri bildirim: adidas tubular x
 98. Geri bildirim: coach bags
 99. What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are good for new users.

 100. Tadalafil (Cialis) offers up to 36 hrs of effectiveness and assists guys struggling with impotence to complete sex-related sex without problems whatsoever. Sharing Tadalafil with others could have significant repercussions for those individuals. The adverse effects you may experience when taking Tadalafil include flushing, problem, dripping or stuffy nose, backache and indigestion. Make certain you inform your medical service provider if you are utilizing any of the adhering to medicines, as you will possibly be incapable to take Tadalafil: entertainment drugs, nitrates, specific alpha-blocker medications, and nitroprusside. In case of taking nitrates, entertainment medicines (poppers), or alpha blockers it is not suggested to take 6mg tadalafil. You could make a checklist of all the medicines you are taking right now to make certain your medical professional has the complete picture and will certainly suggested the ideal dosage you will certainly gain from. Low blood stress and irregular heart beat could be the outcomes of consuming irresponsibly.

 101. With the exemption of a few light negative effects like neck, inflammation, headache, diarrhea, sneezing, wound neck, back pain, stale nose, memory troubles, warmth in your face, muscular tissue discomfort or indigestion, Tadalafil is well tolerated. The medicines stated can have an effect on the amount you are originally suggested – everything to avoid controlled substance interference. All the drug stores we chose for you showed they are deserving of count on by offering ultimate high quality generics like tadalafil australia developed in the specific method any type of brand name medicines are.

 102. I am curious to find out what blog system you are utilizing?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more
  safe. Do you have any recommendations?

 103. Geri bildirim: jordan 13
 104. You should educate your doctor of being sensitive to Cialis or other drugs of the kind. If you experience priapism generic tadalafil uk– a construction that lasts for longer compared to 4 hours and is quite painful – find emergency situation health care aid as this condition could result in the long-term damages of the tissues of your penis.

 105. You can not take BEST ONLINE PHARMACY TADALAFIL and have sex if you have actually been informed by your doctor to avoid from sexual task since your heart will certainly not be able to deal regarding so much stress. Taking Tadalafil regularly implies that you can attempt making love any time between the dosages.

 106. Obviously, every person intends to obtain optimum prices and fastest distribution when ordering Tadalafil online, yet this is not the only reason why we adore on-line buying a lot. This disorder can be induced by a selection of physiological and mental elements. Tadalafil 90 Tabs is taken when really needed, but no additional than when in 24 hours, nonetheless, a low-dosage Tadalafil for day-to-day use is likewise readily available, consisting of 2.5 or 5 mg of the active ingredient Cialis. If you visit another medical professional and need to take some various other medicine ensure you mention the truth of taking Tadalafil. Something we could inform you now is that there is no need to fret about things like that. Tadalafil is reasonably secure, there are still a number of side results connected regarding it. Being an FDA-approved therapy for impotence, this medicine has the tendency to aid people even with the intensity of their problem.

 107. It’s particularly dangerous to take any nitrate medicines as this could trigger a sudden come by blood pressure. You will certainly should tell your physician if you have low blood stress, retinitis pigmentosa, blood cell disorder, renal system condition, recent stroke or congestive heart failure, heart illness, breast discomfort, high blood stress, bleeding ailment, recent cardiac arrest, tummy abscess, liver condition, heart rhythm problem or are presently utilizing antibiotics, barbiturates, ketoconazole, HIV or AIDS medications, phenytoin, rifampin, heart medications, doxazosin, miconazole, carbamazepine, terazosin, antidepressants, voriconazole, prazosin, tamsulosin, rifabutin, rifapentine or itraconazole. Record to your doctor any sort of health conditions you believe might possibly hamper the effectiveness of your treatment. When you get generic Tadalafil online (which is in no means lower in top quality than brand name medications), you get to pay a whole lot less money. In some instances added examinations might be required to develop the reason for the illness. tadalafil drug generic drug (Cialis) has been made to assist guys detected regarding impotence to restore their sexual power.

 108. I am sure this post has touched all the internet viewers,
  its really really good piece of writing on building up new weblog.

 109. Tadalafil (Cialis) is typically suggested for guys incapable to obtain and keep a construction for a period of time called for to successfully finish a sexual relations. It’s effectively endured with such small adverse effects as muscle and pain in the back, headache, facial flushing, acid indigestion and looseness of the bowels. Taking the drugs stated over simultaneously regarding Tadalafil could create a sudden come by blood stress and, sometimes, number one to death. Given that your quantity is based on the evaluation of your wellness condition, and all the feasible risk factors have been taken into account by your physician, taking more of this medication is not likely to have more powerful or better impacts in you. This medication ought to be taken only by the individual to whom it was recommended. It’s essential to speak with your medical professional prior to taking tadalafil india generic as he will certainly have the ability to consider your clinical past and learn if you have any type of contraindications you are not aware of. Obviously, you will need to be taking Tadalafil whenever prior to making love, because its effects last for up to 36 hrs only, but you will be spending a great deal much less cash.

 110. These are truly wonderful ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

 111. Taking Tadalafil regarding nitrates and alpha blockers (terazosin, tamsulosin, alfuzosin, mesylate, prazosin, doxazosin) might result in a quite risky outcome – sudden drop of blood pressure. Because you will be probably taking Tadalafil on the when-needed basis, there is no requirement to stress over missing a dosage. A rare problem is possible in patients taking where to buy tadalafil in singapore – a construction that lasts over 4 hours and is painful (priapism). This suggests you could lastly get rid of the problem without needing to feel embarrassed anymore when your penis goes drooping also though you are sexually aroused. Adhere to the quantity and schedule recommended by your health treatment supplier. This medication needs to be taken an hour before having sex. If you experience any one of the following effects while having sex although you were told by your healthcare supplier to abstain from sex-related activity, quit taking Tadalafil and contact your medical professional without delay: fainting, chest discomfort and severe dizziness.

 112. Geri bildirim: retro jordans
 113. It is the best time to make some plans for
  the long run and it is time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I wish to suggest you some attention-grabbing issues or tips.
  Perhaps you could write next articles relating to this article.
  I wish to read more issues approximately it!

 114. Much less significant side results might include acid indigestion, frustration, facial flushing, muscular tissue discomfort and a few other. In case of experiencing any sort of symptoms that are establishing or are bothersome call your medical professional, or hop health care support to avoid further difficulties. Ensure you hop emergency support if you obtain these signs. It’s made use of for promoting more blood flow in the cells of the penis assisting the person obtain better constructions and hold them for longer, which could be an issue for them because of absence of healthy blood circulation. Tadalafil is available in tablets of 10 and 20 mg.; the tablets are yellow, film-coated and almond-shaped. An overdose of tadalafil best price india can create the following symptoms: chest pain, headache, pyrosis ( heartburn ), indigestion, dripping or stuffy nose, construction that lasts longer compared to 4 hours, discomfort in the spine, and flushing.

 115. Geri bildirim: cheap jordans
 116. Geri bildirim: off white jordan 1
 117. Your healthcare carrier should understand about all the medications you have been suggested and are taking right now, or have actually recently taken consisting of phenobarbital, fluvoxamine, alpha blockers, nevirapine, fluoxetine, impotence medicines, ethosuximide, cimetidine, cyclosporine, protease preventions, troleandomycin, sertraline, lovastatin, efavirenz, verapamil, tadalafil brand namephenytoin, danazol, rifabutin, delavirdine, carbamazepine, nefazodone, metronidazole, erythromycin, isoniazid, rifampin, diltiazem, zafirlukast, amiodarone, higher blood stress medications, clarithromycin, dexamethasone, antifungals and other ones.

 118. This is a good tip especially to those new to
  the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

 119. After browsing the entire web and seeing weak points of view, I thought my life was over. If there is no answer in your life that solves the problem you solved through the post, it will be a serious case, and if I don’t notice your online blog, it will have a negative impact on my career. Your own expertise and kindness are priceless.

 120. One day you will find that it is not easy to get along with yourself, and you will eventually understand that it is not others but you who need to care most. A person’s life is like a blank piece of paper. We have the opportunity to start, but don’t end in a hurry.

 121. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it
  😉 I’m going to come back once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

 122. Geri bildirim: supreme clothing
 123. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take
  a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Superb blog and superb design.

 124. Geri bildirim: air max 270
 125. Being made use of for the treatment of erectile dysfunction this medicine could be used to treat pulmonary arterial high blood pressure and a number of various other disorders as suggested by your health treatment carrier. buy tadalafil over the counter mild side effects could be any of the following: muscle pain, aching throat, warmth or inflammation in your breast, face, or neck, upset tummy, frustration, stuffy nose, looseness of the bowels, memory troubles, and back pain. , if you are allergic to the energetic ingredient of this medicine make sure you mention it to your wellness treatment provider.. Tadalafil (Cialis) is recommended for people that experience repeated problems regarding obtaining a steady erection that would certainly be hard enough to have sex. Because Tadalafil offers the lengthiest period of performance – around 36 hours – it’s not likely that you will should take this medicine more frequently compared to that anyhow. Unlike those light negative effects, a lot more severe side results like unexpected hearing loss, irregular heartbeat, painful penis erection, seizure, breast pain, general unwell sensation, sweating, fainting, lack of breath, heavy feeling, swelling in your hands, eyesight modifications and lightheadedness do should be gone over regarding a certified medical provider to be certain they are not impacting your procedure by any means. Tadalafil (Cialis) will assist you to manage impotence – but it will continue to be efficient only as in length as you proceed taking it.

 126. Geri bildirim: birkin bag
 127. This will certainly offer your body time to soak up the medicine and react to it appropriately, making it feasible for you to take pleasure in higher level of procedure and obtaining your erections as tough as you need. Drinking grapefruit juice is also not recommended as it could cause some possibly dangerous communications with Tadalafil. Typically the impacts of best price tadalafil are the strongest throughout the first 12 hrs from the moment you take it. Something you could do is really get Tadalafil online, yet naturally you need to be going shopping regarding a reliable online pharmacy. Obtaining a prescribed and seeing your doctor monthly approximately could be one of the means, however it’s not the only one.

 128. Geri bildirim: curry 4 shoes
 129. Let life be written, and always remember to ignite the warm sunshine of the soul. There are always some happy shots, hidden in the corner of memory, and gently lifted up inadvertently, shaking off a room of Xiao Se!

 130. If there is someone in your life who encourages you when you are most vulnerable, then he or she is your friend. At least then。

 131. This may lead to an overdose of Tadalafil with such signs displayed as flushing, acid indigestion, heartburn ( pyrosis ), back discomfort, priapism, frustration, and drippy or stale nose. where to get tadalafil (Cialis) is a phosphodiesterase inhibitor that assists guys with impotence. If you have any kind of allergic reactions to medicines, in situation you are taking any type of herbal or dietary supplements, prescription or over the counter drugs, or have a history of eye issues, reduced or high blood stress, heart problems, bleeding problems or capillary problems speak to your physician before starting to take Tadalafil. It’s really essential to observe the amount recommended very meticulously, as or else you might experience worsened adverse effects. Such signs as hassle, priapism, muscular tissue discomfort, stuffy or runny nose, indigestion, discomfort in the spine, heartburn, or flushing may show an overdose.

 132. Geri bildirim: nike shoes for men
 133. Tadalafil (Cialis) is expected to be made use of only by guys that have ED (impotence). It’s a means for you and countless various other consumers to get common medications like Tadalafil within a couple of times, without having to bother with their top quality for a 2nd. If you dislike buy cheap tadalafil online yet determine to take it anyhow the adhering to signs could be experienced: difficulty breathing, puffinessing of your face, neck, tongue or lips and hives. In some people it could be created by bodily explanations, while in others impotence is triggered by tension and various other elements of the kind, yet whatever the factor you initially have to see your medical provider that will certainly be able to recommend you on that concern. A few of these problems could also call for additional examinations that will certainly assist to establish the protection of using Tadalafil.

 134. When the love is strong, eachother is in the sea; when the love is weak, it is the same. Love cannot fade when it is strong, but it is difficult to thick when it is weak. Love is difficult to face, that is why it is embarrassing!

 135. For hottest news you have to pay a quick visit the web and on internet
  I found this web site as a finest website for newest updates.

 136. Geri bildirim: kevin durant shoes
 137. Since the admin of this site is working, no question very soon it will be renowned, due to its feature contents.

 138. Geri bildirim: nike air max 90
 139. Typically, Tadalafil is a very secure procedure that can be taken by mens with sexual performance problems, and you could be among the mens that will make sure to benefit from this sort of treatment soon. Record to your medical carrier any type of construction that does not go away for longer compared to 4 hours and is distressing, and also other severe adverse effects. Erectile dysfunction is treatable most of the times, and taking Tadalafil along regarding sexual excitement functions for the downright majority of patients. Review your personal risk elements regarding your physician before starting to take tadalafil tablets sale. Make certain you inform your medical service provider if you are utilizing any of the adhering to medicines, as you will possibly be incapable to take Tadalafil: entertainment drugs, nitrates, specific alpha-blocker medications, and nitroprusside.

 140. https://gncedstore.com Do you know how Viagra bought its start? Sukhothai Mayor, generic viagra for sale online says his cellphone has not stopped ringing since a media story broke claiming that there’s a fruit growing in the area that is nearly as good as Viagra. Kentucky is amongst states enacting strict abortion laws in hopes of triggering a authorized challenge to the excessive court docket.

 141. If you have any sort of contraindications, Make certain you speak to a health and wellness treatment expert prior to starting to take tadalafil capsule cheap and inspect. You will certainly should recognize moderate side effects like hassle, flushing, muscle pains, indigestion, runny nose, back discomfort and stale nose, which are not expected to obtain worse and ought to not be mentioned, in addition to even more serious negative effects that do have to be mentioned, such as unpleasant penis erection, general ill feeling, breast discomfort, changes in eyesight, discomfort infecting the arm or shoulder, abrupt hearing loss, shortness of breath, lightheadedness, irregular heart beat, eyesight troubles, seizure, fainting, sweating, puffinessing in the feet or hands and massive feeling. The following health care disorders are supposed to be stated for your medical professional to suggested the right dosage: reduced or high blood pressure, angina, liver condition, belly abscess, renal condition, a current record a heart strike, stroke or heart disease, heart condition, heart rhythm troubles, physical defect of the penis, blood cell ailment, or any blood loss ailment.

 142. , if you think you have taken as well a lot of this medication report it to your medical professional as soon as possible and ask for professional assistance.. If your moderate adverse effects like flushing, stale nose, dripping nose, indigestion, back headache, muscular tissue or discomfort pains do not vanish after a few times you take Tadalafil, you probably need a lower dosage. The general suggestion is – if you are taking other medications when asking your healthcare carrier for a prescribed, you really need to mention any one of them to your medical professional, no matter if these are prescription or over the counter drugs prescribed by other physicians. tadalafil tablets 2.5 mg offers approximately 36 hours of capability to carry out sexually – this suffices not to take this medicine a lot more typically than when every 24 hrs. For some patients, this period is also much longer compared to that. If you establish any kind of negative effects that are serious, such as uneven heart beat, fainting, basic unwell feeling, chest discomfort, massive sensation, abrupt hearing reduction, sweating, lack of breath, seizure, supplanting the ears, uncomfortable penis erection, lightheadedness, swelling in your hands or vision adjustments, speaking with your physician is crucial, the earlier the better. This is an extended (over 4 hrs) and uncomfortable erection that is not likely to vanish unless correctly managed.

 143. Geri bildirim: supreme clothing
 144. Tadalafil (Cialis) could be recommended for people who experience difficulty getting a construction that would certainly be hard sufficient to make love. Taking more of Tadalafil Canadian is not going to make your therapy anymore efficient. The tablet of Tadalafil has to be taken approximately 40-60 minutes prior to you are intending to make love. Do not use this medication past its expiration period as it might do damage to your renals. Diarrhea, acid indigestion, heartburn, headache, facial flushing and belly pain are the most commonly professional light negative side effects. Just a couple of moderate adverse effects are feasible when Tadalafil is made use of, such as indigestion, pain in the back, problem, flushing, muscular tissue pains, runny nose and stale nose. Tadalafil (Cialis) is the second most popular erectile dysfunction procedure favored by clients that do not delight in preparing their sex life too thoroughly – in contrast with other medications of the kind Tadalafil offers for a considerably longer duration of efficiency – around 36 hrs, which is why it has actually been referred to as “the weekend pill”.

 145. Geri bildirim: yeezy shoes
 146. For some things, you need to open one eye and close one eye. This is wisdom; but for some things, you cannot open one eye and close one eye. This is a principle.

 147. Does happiness hurt? Let her go, but not herself. Some things turn around for a lifetime. I didn’t know each other at first, but finally I didn’t know each other. If love is just passing by, why bother here. Some love, had to settle each other, suddenly looking back, I can no longer tell.

 148. Geri bildirim: kyrie 6 shoes
 149. Geri bildirim: michael kors outlet
 150. https://gncedstore.com Unfortunately we hadn’t thought it by way of correctly. I wasn’t embarrassed however I believed they wouldn’t give me Viagra as I’m too young, cheapest online viagra extra resources so I ordered it on-line. After that I felt like Leonardo was beginning to rely on the pill for our intercourse life.

 151. In my opinion that a property foreclosure can have a significant effect on the borrower’s life. Mortgage foreclosures can have a 7 to a decade negative effects on a borrower’s credit report. Any borrower who has applied for a home loan or any loans as an example, knows that the particular worse credit rating is definitely, the more hard it is to get a decent bank loan. In addition, it might affect a borrower’s capability to find a good place to let or rent, if that gets to be the alternative property solution. Thanks for your blog post.

 152. automatically shoe sale generic viagra online pills clear noise online viagra honest
  silly viagra elsewhere laugh [url=http://viacheapusa.com/#]viagra
  online[/url] yeah sound cheap viagra usa without prescription within concept http://viacheapusa.com/

 153. Geri bildirim: kobe byrant shoes
 154. There is a kind of love that obviously wants to give up, but can’t give up; there is a kind of love, knowing that it is suffering, but can’t hold back; Can’t take it back already.

 155. Geri bildirim: yeezy shoes
 156. Geri bildirim: cheap jordans
 157. Time will always give you the answer, who is the one who really hurts you and who really cares about you; who is who you care about but who cares nothing about you. Some people are not worth cherishing too much, while others are worth cherishing

 158. Geri bildirim: moncler jackets
 159. Geri bildirim: lebron 17
 160. [url=https://celebrexotc.com/]celebrex price comparison[/url] [url=https://prednisonetl.com/]prednisone medication[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide over the counter[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=https://sildenafilvg.com/]sildenafil 20 mg brand name[/url] [url=https://avodart24.com/]avodart soft capsules[/url] [url=https://ventolin911.com/]ventolin online[/url] [url=https://amoxicillincaps.com/]price of amoxicillin without insurance[/url] [url=https://valtrex24.com/]valtrex generic over the counter[/url] [url=https://lisinoprilhcz.com/]cost of lisinopril 40 mg[/url]

 161. [url=https://prednisonester.com/]cheap generic prednisone[/url] [url=https://diflucan5.com/]buy diflucan online[/url] [url=https://doxycycline20.com/]doxycycline cost[/url] [url=https://albendazole365.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://furosemidelab.com/]furosemide 40 mg tablet cost[/url]

 162. I have been browsing online more than three hours as
  of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful worth sufficient for me. In my
  opinion, if all website owners and bloggers made excellent
  content as you probably did, the internet will probably be
  a lot more useful than ever before.

 163. If you are going for most excellent contents like
  myself, only go to see this website every
  day since it offers feature contents, thanks

 164. Geri bildirim: yeezy boost 350
 165. I’ll right away grab your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me realize so that I could subscribe.

  Thanks.

 166. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to
  check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and excellent design and style.

 167. I seriously love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m attempting
  to create my own personal blog and want to find out where you got this from or
  what the theme is named. Cheers!

 168. I will right away seize your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 169. Geri bildirim: yeezy boost 350 v2
 170. I’m not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 171. Geri bildirim: nike air max 2019
 172. Geri bildirim: nmd
 173. Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this post at this place at this website,
  I have read all that, so now me also commenting at this place.

 174. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the site many times previous to
  I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting
  is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times
  will very frequently affect your placement in google and could
  damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again very soon.

 175. Geri bildirim: kd 12
 176. And may God help you if the cashier at the pharmacy happens to be a beautiful young woman! Clear your medical history and share if you have any allergies, your physical conditions and other problems that you may be facing. A patient of male sexual dysfunction must choose this medication at least once for expected outcomes. It is very important to understand that this medication will only work if you are sexually excited. This helps in getting perfect erection for long time.Generic Viagra has really helped the human race to fight against the erectile dysfunction.

  https://www.ciaonlinebuy.us – cialis

 177. Ahaa, its nice dialogue on the topic of this paragraph
  here at this weblog, I have read all that,
  so at this time me also commenting at this place.

 178. Geri bildirim: jordan 11