Şeytanın hileleri

Rivayet edildiğine göre bir yerde bir ağaç, Allâh’tan ayrı olarak tapılır hale geldiğinde buna katlanamayan bir adam bu ağacın yanına giderek dedi ki bu ağacı keseceğim. Derken Allâh için kızdığından dolayı kesmek istediği ağacın bulunduğu yere vardı. Bunun üzerine iblis insan şekline girmiş bir suretle o kişiyle karşılaştı ve kendisine şöyle dedi: “Ne istiyorsun.”
Adam dedi ki: “Allâh’tan ayrı olarak tapılan bu ağacı kesmek istiyorum.”
İblis dedi ki: “Sen ona tapmıyorsan, ona tapanın sana ne zararı var ki”
Adam dedi ki: “Ben onu keseceğim”
İblis dedi ki: “Senin için iyi olan şeyler olarak sahip olduğun birşeyler var mı? Sen kesme onu, iki dinar da her gün senin olsun, sabahladığında yastığının yanında bulursun.”
Adam dedi ki: “Nerden benim öyle şeylerim olsun”
İblis dedi ki: “Ben senin için temin edeceğim”
Bunun üzerine adam geri döndü. Sabahlayınca iki dinarı yastığının yanında buldu. Bir sonraki günde sabahlayıp baktığında ise hiç bir şey bulamamıştır. Bunun üzerine kızgın olarak o ağacı kesmeye gitmek için ayağa kalktı.
Şeytan da yine bir suretle karşısına çıkıp dedi ki: “Ne istiyorsun”
Adam ise dedi ki: “Allâh Teâlâ’dan ayrı olarak tapılan bu ağacı kesmek istiyorum”
İblis dedi ki: “Sen yalan söylüyorsun, senin bunu yapmaya imkanın yoktur”
Bunun üzerine adam ağacı kesmek için gittiğinde şeytan onu alarak yere vurdu ve boğmaya kalktı öyle ki neredeyse öldürecekti. Kendisine de şöyle dedi: “Benim kim olduğumu biliyor musun? ben şeytanım. Sen kızgın olarak ilk geldiğinde, benim sana karşı imkanım yoktu (seni yere yıkmaya karşı imkanım yoktu), bunun üzerine seni iki dinarla kandırdım sen de o işi bıraktın. İki dinar için kızgın olarak geldiğinde ise sana musallat oldum.”

Bu olaydan, günahkar olan insanların şeytanın karşısında zayıf kaldıkları net bir şekilde anlaşılmaktadır. Şeytanların insanlara musallat olma sebeplerinin çoğu, günahlara girmekten kaynaklanır. Şeytana karşı mücadele gösterebilmekte en güçlü sayılan vesilelerden biri, müslümanın Takva sahibi olmasıdır. Takva sahibi olmak ise tüm farzları yerine getirip tüm haramlardan kaçınmaktan ibarettir. Müslümanın şeytanlara karşı mücadele gösterebileceği şeylerden biri de devamlı abdestli olmasıdır. Varid olduğu gibi abdest müminin silahıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.