İslam dininden çıkaran ifadeler ve eylemler ve inançlar / Ridde

26 Şubat 2018

Ridde; İslâm dininden çıkmaktır ve küfrün en çirkin çeşididir. Hanefi âlimleri ve İmam Nevevi başta olmak üzere Şafii âlimleri küfrü üç kısma ayırmışlardır. Bunlar; sözlü, îtikâdi ve fiîli küfürdür. a- Sözlü Küfür:  Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:  يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ Anlamı:“ Söylemediklerine dair Allâh’ın adına yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve…

devamı

KELİME-İ ŞEHÂDET’İN MANASI / Bilsende Tekrar oku önemli

26 Şubat 2018

“Kelime-i Şehâdet“ ifadesi “kelime“ ve “şehâdet“ sözcüklerinden oluşan bir tamlamadır. “Kelime“; söz, “Şehâdet“ ise, şahitlik etme, tanıklık yapma anlamına gelir. Arapçada “şehâdet etme“ hem bilme, hem inanma hem de dil ile ikrâr etme anlamlarını içerir. Kelime-i Şehâdet’i, manasını bilerek ve ona îmân ederek söylemek her mükellefe farzdır. Öyle ki gayrimüslim olanın İslâm’a girmek için derhal, Müslüman’ın ise namazlarında Kelime-i Şehâdet’i…

devamı

ALLÂH’A ÎMÂN/Vahhabi tayfasına ve sözde sapık selefilere reddiye

26 Şubat 2018

Allâh’a Îmân: Allâh’a ve O’nun bildirdiği her şeye teslimiyetle inanmaktır. Mükellefe farz olan ilk şey Allâh’ı tanımaktır, yani Allâh’a yakışan sıfatları bilip, o sıfatlarla vasıflı olduğuna îmân etmek ve O’nu, O’na yakışmayan sıfatlardan tenzîh etmektir. Allâh’ın sıfatları çoktur, ancak bunların 14’ü Kur’ân-ı Kerîm’de çokça zikredilmiştir. Bu sıfatları Peygamber Efendimiz ﷺ herkese öğretmeye çalışmıştır. Bundan dolayı âlimler, Allâh’ın bu 14 sıfatını…

devamı

Meleklere iman/Çok hassas bir konu

26 Şubat 2018

Günümüzde birçok insanın yanlış bilgilere sahip olduğu konulardan bazıları da meleklere iman konusuyla alakalıdır. Meleklerin sıfatlarını bilen kimse bu yanlışlara düşmez. Meleklerin sıfatları: Nurdan yaratılmışlardır Cinsiyetleri yoktur, yani dişi veya erkek değillerdir Yemezler, içmezler ve uyumazlar Allâh’ın hiçbir emrine karşı gelmezler, O’nun emirlerine uyarlar Hepsi Allâh’ın evliyâ kullarıdır En üstün melekler şunlardır: Cebrâîl, Mîkâîl, Azrâîl, İsrâfîl, Rıdvân ve Mâlik (aleyhimusselâm).…

devamı

peygamberlerimize atılan bazı iftiralar uyanık olalım

26 Şubat 2018

Efendimiz Muhammed’e ﷺ iftira atılarak kadın düşkünü olduğu deniliyor. Bir başka iftirada Peygamberimiz için şunlar anlatılır: “Peygamberimiz Vedâ Hutbesi’nde ‘Benden alacağı, hakkı olan varsa gelsin alsın’ demiş. Sahabilerden olan Ukkâşe çıkıp ‘Ben varım’ demiş. ‘Bir gün siz savaşta kırbacınızı çekerken yanlışlıkla benim sırtıma değdi ve ben de hakkımı almak istiyorum’ demiş. (Güyâ) Peygamberimiz de ﷺ ona ‘O halde git, evimden kırbacı…

devamı

Kadere İman_Çok hassas bir konu dikkatle takip et

24 Şubat 2018

Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber Efendimizin ﷺ vefatından günümüze kadar ortaya çıkan bazı kişiler ve gruplar kaderi inkâr etmişlerdir. El-Kamer Sûresi’nin 49. Âyet-i Kerîmesi’nin manası şöyledir: “Allâh her şeyi dilemesiyle yaratmıştır” El-Furkân Sûresi’nin 2. Âyet-i Kerîmesi’nin manası şöyledir: “Allâh’ın mülkünde şerîki yoktur. O, her şeyi yarattı ve kudretiyle var etti” Er-Ra’d Sûresi’nin 16. Âyet-i Kerîmesi’nin manası…

devamı

Allah’a İman _Allah herşeyi bilendir.-İlim sıfatı

24 Şubat 2018

ütün Müslümanlar Allâh-u Teâlâ’nın her şeyi bilen olduğuna ittifak etmişlerdir. Bunu Kurân-ı Kerîm de net bir şekilde ifade etmektedir. Allâh-u Teâlâ En-Neml Sûresi’nin 65. Âyet-i Kerîmesi’nde şöyle buyuruyor: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ Mânâsı: “De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, gaybı ancak Allâh bilir.” El-Enfâl Sûresi’nin 66. Âyet-i Kerîmesi’nde Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor:  اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللهُ…

devamı

Peygamberlere İman -ve Peygamberlerin sıfatları

24 Şubat 2018

Müslüman Olmak: Bütün Peygamberler Müslümandır. Aralarında Yahudi, Hristiyan veya putperest olan Peygamber yoktur. Tebliğ: Resûl olsun Nebî olsun, bütün Peygamberler İslâm’a davet etmekle emrolunmuşlardır. Sıdk: Peygamberler vahiy gelmeden önce de sonra da sadık, yani dürüstlerdir. Asla yalan söylemezler. Emanet: Peygamberler güvenilirdirler. Kimseye ihanet etmezler ve kimsenin malını haksız olarak yemezler. Fetânet: Peygamberler en zeki kişilerdir. Aralarında aklı zayıf, anlayışsız olan bir Peygamber yoktur. Cesaret: Bütün…

devamı

Vahhabi Nurettin Yıldıza Nasihat /Allâh Mekânsız Olarak Vardır

24 Şubat 2018

Allâh-u Teâlâ Âli İmrân Sûresinin 110. âyetinde şunu bildirmektedir: “(Ey Muhammed’in ﷺ ümmeti) Siz ümmetler içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allâh’a îmân edersiniz.” İmâm Buhârî’nin rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyuruyor: “Dînimiz nasihat dînidir.” Yukarıda beyan edilen Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîf’e binaen, Allâh’ın rızasını kazanmak amacıyla sizleri, Müslümanlar arasında yayılan…

devamı